nedelja, 21. avgust 2016

SESTAVI RAČUN

Zakaj bi si učitelj vedno izmišljal račune in delal učne liste? Tokrat sem na bele pisarniške liste napisala število do 100. Uporabila sem 4 liste in jih nalepila na stene učilnice. Vsakega na eno steno. Pod njim je bil odlagalni prostor. Učence sem razdelila v skupine. Vsaka skupina je dobila manjše listke in si določila barvo skupine. Nato so morali na listek (z barvo skupine) zapisati račun, katerega rezultat je bil na enem izmed listov na steni (poljubno). Ta listek je nato odnesel pod pravilen rezultat. V skupini je naenkrat pisal račun le eden. Vsi so se morali strinjati z rezultatom, saj so morali račun zapisati v zvezek in ga izračunati. Ko je prišel nazaj, je lahko naslednji zapisal račun na listek. 

Učencem je taka matematika zelo všeč, saj so ob računanju tudi gibalno aktivni, kar poviša stopnjo motivacije in koncentracije. 


SESTAVI POVED

Ko sta bili moji hčerki majhni, sta imeli sestavljanko iz plastičnih kock. Nekaj kock je se izgubilo, sličice so zbledele in kaj s kockami. Postanejo lahko super učni pripomoček. Bele nalepke nastrižeš v velikosti stranice kocke. Na dve napišeš samostalnike na vsako stranico, na eno glagole in na eno pridevnike. Kasneje sem na eno dodala tudi vprašalnice. Učenec vzame najprej 3 kocke (2 s samostalniki in eno z glagoli) in jih hkrati vrže. Iz besed, ki so se mu pokazale, sestavi poved. Nekatere povedi bodo nesmiselne in smešne, a zato je igra toliko bolj zanimiva, a seveda se učenec hkrati še uči.


SKUPINSKI - KAJ ZNAM?

Glede na to, da je šlo za obravnavo letnega časa za katerega učenci že kar nekaj lastnosti poznajo, smo imeli malce drugačno uvodno uro. Učenci so se razdelili v skupine in vsaka skupina je morala v določenem času našteti čim več lastnosti pomladi. Na naslednjo uro so prinesli nato še slikovni material, da so svoje plakate popestrili. Seveda so plakate tudi predstavili in skupaj smo ugotavljali ali določena značilnost velja za pomlad ali ne in seveda zakaj.