nedelja, 6. avgust 2017

S ČRKAMI NA POT

Tole je pa potekalo kar celotno dopoldne oziroma potem še teden kasneje, ker nam vseh nalog ni uspelo rešiti in so bile tako zanimive, da so učenci želeli ponovitev. Ker proti koncu prvega razreda učenci znajo že veliko, smo pouk popestrili tako, da smo preverili koliko že znamo. Na tak zabaven način. Vsak učenec je dobil list Z 9 okenčki (toliko je bilo različnih nalog). Vsaka naloga je imela svoje ime, kar je bilo zapisano na postajah in tudi v njihovih okenčkih na listih. Ko so opravili neko nalogo, so lahko prešli na drugo, a so morali rešitev prej pokazati/zapisati učitelju, ki jim je dal štampiljko v ustrezen okenček. Na posamezni postaji so bili po 3 učenci hkrati. 
Naloge: 

BRANJE - Učenec je dobil v kuverti 8 sličic in 9 povedi (sličice in povedi niso moje, so povzete po eni od učiteljic). Povedi prebere in jih pravilno razvrsti k sličicam. Poved, ki mu ostane, prepiše v zvezek. 


PIŠEM - Na mizi je na A3 formatu natisnjena slika, ki ima zelo veliko elementov. Učenec zapiše v zvezek čim več besed za sličice, ki jih vidi na plakatu. 


POKRIVANKA - Na voljo so 4 predloge (2 različni težavnostni stopnji). Učenec izbere eno predlogo in ustrezno posodico s pokrovčki, na katerih so prve črke za sličice, ki so na predlogi. Sličico glaskuje, poimenuje prvi glas in na njo položi pokrovček s pravo črko. 
POTUJ - Na sliki je igralno polje. Na posameznem polju so črke. Učenec vrže kocko in premakne svojo figurico za toliko polj naprej, kot je vrgel. Prebere črko na polju, kjer se je ustavil. V zvezek zapiše besedo na dano črko. Kdo prvi pride na cilj?DOMINE - To igro pa mi je posredovala učiteljica Urška L.Ž. Malo sem jo priredila, a v principu se igra igro domine. Učenci sestavljajo dve sličice z istim prvim glasom ali sličico in prvo črko ali sličico in besedo, ki se začne na isti prvi glas. Učenec poskuša sestaviti čim daljšo kačo. Domine pa so obrnjene tako, da jih vidi.


SKRIVNE BESEDE - Na kartončkih so besede, ki so sestavljene iz 5 črk. Namesto črk pa so narisane besede. Prvo črko vsake besede mora napisati pod sličico. Ko prebere besedo, ugotovi katera beseda se je skrivala in jo zapiše v zvezek. Kartončki so plastificirani, tako da so lahko pisali po njih s flomastri. 


SPOMIN - Igrali smo se ko igro spomin. Par je sestavljala sličica in pa zadnja črka besede. Na koncu jim je ena sličica ostala in besedo so morali zapisati. To je bila rešitev naloge. Igra je potekala hitreje, če so sličice in črke videli. 


BESEDNA KAČA - Na igralnem polju je v vsakem prostorčku zapisana beseda. Učenec vrže kocko in se pomakne za toliko prostorčkov naprej, kolikor je dobil pik. Na prostorčku, kjer se ustavi, prebere besedo, jo uporabi v povedi in poved zapiše v zvezek. 


SESTAVI BESEDO - Učenec iz škatle vzame sklop črk. Le te sestavi v smiselno besedo. nad besedo je tudi sličico, tako da si lahko pomaga tudi z njo. Ko sestavi besedo, jo prebere in zapiše v zvezek. 

 Takole pa smo imeli urejeno učilnico po kotičkih.DESET
Tole pa je ideja učiteljice Lije Čerček. Mi smo se jo sicer igrali kar s kartami Ena (vzeli smo samo karte s številkami). 
Učenci s kupa na sredini po vrsti obračajo karte. Ni pomembno kakšne barve je karta. Pomembno pa je, da zacinglja na zvonček, če najde karte, ki mu dajo vsoto 10. Igrali pa smo so jo s prvošolčki nekje na sredini leta. Se vidi, da še vedno uporabljajo prste, ampak so bili ob igri vedno hitrejši. 

MATEMATIČNE ROŽICE

 Zbiramo pokrovčke mleka, soka, jogurta. Na večje pokrovčke napišemo števila od 0 - 10. Na manjše pokrovčke zapišemo račune seštevanja in odštevanja. Večje pokrovčke razvrstimo po mizi/tleh. Vsak potegne en manjši pokrovček, prebere in izračuna račun ter le-tega pravilno razvrsti k ustreznemu rezultatu. Igro lahko igrata tudi le 2 učenca ali pa celoten razred.
LETNI ČASI

Skupine po 5-6. Vsaka skupina ima na mizi liste z napisi letnih časov. Na drugem koncu razreda ima sličice z lastnostmi letnih časov. Eden iz skupine steče po eno sličico in jo pravilno razvrsti k letnemu času. Vsi ostali člani skupine se morajo strinjati z njegovo odločitvijo, ki jo mora tudi utemeljiti. Šele ko je sličica na listu, gre lahko naslednji član po sličico na drug konec razreda. Katera skupina v danem času pravilno razvrsti več sličic?
JAJČKA NA OKO

Iz papirja naredimo jajčna na oko. Učenec dobi lopatko in 'iz ponve' (tal) pobere eno jajce. Prebere kaj je napisano na rumenjaku. Na rumenjakih so zapisane besede iz črk, ki smo jih že spoznali. Ko prebere, je na vrsti naslednji učenec. če ne zna prebrati, jajce vrne nazaj. Kdo je 'spekel' največ jajčk?


SESTAVLJAMO BESEDE 2.


Učenci so razdeljeni v skupine po 5. Na enem koncu učilnice imajo učenci na mizi kartončke s črkami. En član skupine steče po črko in jo prinese do skupine, nato drugi, tretji ... ko eden prinese črko, poskušajo s črk, ki jih že imajo, sestaviti besede. katera skupina sestavi največ besed.ČEZ OVIRE

Da učenci ves čas ne sedijo za mizo in rešujejo naloge, jim naloge napišemo na kartončke. Učenec preko ovir pride po kartonček z nalogo in se preko ovir tudi vrne za mizo. Ob tem se sprosti, koncentracija se poveča in kar tekmujejo kdo bo rešil več nalog. Seveda jih je treba opozoriti tudi na natančnost pri reševanju. Ovire sestavljajo lahko različni predmeti - stole, mize, škatle, tunel, stožci ... vsakič pa mora iti preko ovire na drugačen način. S tem izzovemo še domišljijo in razmišljanje ob sproščanju. Učenci si tako lahko sami prilagodijo tempo reševanja nalog - s takim načinom tako dosežemo diferenciacijo. Seveda so lahko naloge tudi diferencirane po težavnosti. 


SESTAVLJAMO BESEDE

Iz reklamnih letakov izstrižemo različne črke. Učenci iz črk sestavljajo različne besede. Najprej večinoma napišejo svoje ime. Pazimo edino, da je nastriženo več samoglasnikov.