nedelja, 21. februar 2016

TRGOVINA

Kadarkoli v razredu priredimo igro vlog, so učenci navdušeni. Najbolj všeč jim je igra trgovina. Učenci so aktivni tako pri pripravi kot pri sami igri. Velikokrat jih le usmerjam, oni pa naredijo vse sami.
1. Zbirajo odpadno embalažo, reklame ...
2. Razvrščajo enmbalaže v skupine, naredimo napise SADJE, ZELENJAVA, ČISTILA, HIGIENA, KRUH, TESTENINE, MLEČNI IZDELKI ...
3. Otrokom dam kartončke z napisi in rečem naj to prinesejo iz 'trgovine'.
4. Napišejo svoj najljubši recept in napišejo kaj potrebujejo za kuhanje.
5. Po receptu gredo v trgovino in prinesejo kar potrebujejo.
6. Kar naenkrat pa se pojavi v trgovini nepridiprav, ki pomeša vse napise. Takrat je potrebna inventura.

SPODBUJANJE UČENJA BRANJA

Učence lahko spodbujamo k branju oziroma prepoznavanju besed tudi tako, da imamo po razredu razstavljene slikopise, imena predmetov, imena dežurnih učencev, razredna pravila, rojstne dneve...

Bralna košarica: Učencem damo v bralnem kotičku na razpolago slikopise, bralne liste, ki naj bodo različnih težavnostnih stopenj. V bralnem kotičku imejmo na razpolago tudi slike za opis, na katerih je veliko dogajanja. Razstavimo slikanice z velikimi tiskanimi črkami. Otroške revije Zmajček in Ciciban.

Na sprehodih opazujmo napise. Tudi že manjši otroci znajo prebrati napise trgovin, prometne znake ... Gre za globalno branje, kjer si učenec zapomni celo besedo, kljub temu, da še ne prepozna posameznih črk. 

Igramo se lahko tudi preproste igrice:
1. Spomin - Na enem kartončku je sličica, na drugem pa beseda za to sličico in to predstavlja par, ki ga mora učenec poiskati. 
2. Iščemo A-je - Učenec hodi po razredu s košarico in išče predmete, ki vsebujejo glas A. Predmete (do 3) prinese na zbirno mesto in med kartončki na mizi poišče besedo za njegov predmet. Naredi par beseda - predmet.
3. Abecedna knjiga - Na vsaki strani 'knjige' naj bo ena črka. Učenec vanjo lepi sličice, ki imajo dani glas, pišejo besede z danim glasom; iz črt sestavljajo črke ... Lahko ima vsak učenec svojo abecedno knjigo ali pa je velika razredna knjiga, ki jo lahko izpopolnjujejo vsi učenci. Na razpolago naj imajo tudi večjo količino sličic iz reklamnega materiala, ki jih lahko uporabijo.
4. Razredne zgodbe - Učenec dobi besedo, v kateri manjkajo črke. Dopolni besedo. Uporabi besedo v povedi. Nato pa skupaj sestavijo zgodbo. Učiteljica ali učenec, ki že zna pisati zgodbo zapiše, učenci pa jo ilustrirajo. Zgodbe so nato na razpolago v bralnem kotičku. 
5. Lačni krokodil - Igramo enako kot vislice, le da so stopnice do krokodiljih ust. 

VERBALNE IGRE

Kratke verbalne igre, ki se jih lahko igramo v 1. in 2.razredu, lahko pa tudi že v vrtcu. Igre, ki se jih velikokrat igramo, a včasih v ključnem trenutku pozabimo kako bi še lahko na igriv način otroku predstavili dano snov. 

Igre: 
1. Iskanje rim - Naredimo kartice na katere narišemo/natisnemo sličice, ki se rimajo. Najprej se igramo lahko kot igro spomin. Nato pa vsak učenec dobi eno kartico in mora povedati rimo na dano besedo ter rimo še poiskati med sličicami v sredini kroga.
2. Urjenje spomina - povemo Teta Berta je šla v trgovino in kupila krompir ... drugi vse ponovi in doda svojo besedo... Enako stori vsak naslednji v krogu.
3. Iskanje po kriteriju - List papirja na katerega naredimo razpredelnico ime, priimek, kraj, reka, država, predmet ... Izžrebamo črko in učenec zapiše z vsak pojem po eno besedo na dano črko. Pri mlajših otrocih imamo v eni košarici sličice za pojme (ime, priimek, mesto, reka...) in v drugi košarici listke s črkami. Izžreba sličico in črko in pove besedo. 
4. Zlogovanje - Iskanje števila zlogov za dani predmet. Imamo lahko predmete, ki ga otrok izžreba iz škatle ali pa sličice s predmeti.
5. Kratka - dolga beseda. Na tla damo lista - na enem pika (kratka beseda z enim zlogom) in črta (dolga beseda). Učenec poimenuje sličico / predmet. Zloguje besedo in jo razvrsti.
6. Katero besedo sem povedala? Besedo počasi glaskuješ, učenci pa morajo ugotoviti katero besedo si povedal.
7. Slišal sem glas. Učiteljica počasi govori besede. Ko učenci zaslišijo dani glas, zaploskajo.
8. Kaj se je spremenilo? Na tla postavimo različne predmete. Učenci si jih ogledajo. Potem predmete pokrijemo z rjuho. Enega ali dva predmeta odstranimo, ko se učenci obrnejo stran. Odstranimo rjuho in učenci ugotovijo kateri predmet smo odstranili. 
9. Oblačila. Enega od učencev pošljemo pred razred. Drugi morajo ugotoviti/povedati kaj je imel oblečeno. 
10. Kaj je spremenil? Enega od učencev pošljemo iz razreda. V času, ko je izven razreda, si nekaj spremeni na sebi (npr. zaviha hlačnico ...). Ko pride nazaj, morajo učenci ugotoviti, kaj je spremenil. 
11. Taborjenje - Peter je nesel na taborjenje ... (našteješ). Imel se je lepo. Tam je plaval ... (opisuješ kaj vse je počel). Kaj je nesel s seboj? - kdo si je zapomnil več stvari. Mlajšim otrokom lahko pomagamo tako, da damo na sredino kartice s sličicami. Med njimi naj bodo tudi take kar ni vzel s seboj. 
12. Zgodba na p.
13. Uporabi zlog v novih besedah. Na kartončkih imamo zapisane zloge. Učenec vzame en kartonček, prebere zlog in skuša na ta zlog povedati čim več besed.
14. Zlepljene besede. Poved zapišemo brez presledkov. Učenec mora ugotoviti kje so presledki in besede pravilno prebrati ali zapisati. 

četrtek, 18. februar 2016

DRUMS

Če pa nimaš na razpolago dovolj bobnov v razredu, postane dober instrument tudi balon. Učenci so res uživali v izvajanju različnega ritma. Najprej so ponavljali za menoj, potem so si sami izmišljevali ritem in so drugi ponavljali. Na koncu pa smo uprizorili še 'val'. Eden v krogu je začel in ko je končal, je nadaljeval naslednji s svojim ritmom. Za bobnanje po balonu pa smo uporabili kar flomastre. 

DESETICE IN ENICE

Za utrjevanje števil do 100 še malo telovadbe. Učiteljica pove eno število, učenec jo mora prikazati z gibi. Za desetice poskoči, za enice počepne. V kolikor ima še težave s prepoznavanjem slišanega števila, si ga lahko najprej poišče na stotičnem kvadratu. 
Potem se obrneta dva učenca eden proti drugemu in izvajata enako nalogo, le da za desetice udarjata po stegnih, za enice pa ploskneta skupaj z rokami. 

STOTIČNI KVADRAT

V drugem razredu v tem času že dodobra obvladamo orientacijo na stotičnem kvadratu in števila do 100. Za popestritev imam izdelan stotični kvadrat, kjer so posamezne številke na katerih so magneti. Le-te potem učenci postavljajo na prazen stotični kvadrat na tabli.


ponedeljek, 8. februar 2016

ŠE MALO PA BO DANES 2000 OGLEDOV

Mi je Lija naredila tako reklamo z objavo na Facebooku, da ste podrli rekord v dnevnem ogledu mojega bloga. Še malo pa bodo počitnice in takrat prileti spet kaj novega. Hvala vam.