četrtek, 27. oktober 2016

torek, 18. oktober 2016

MNOŽICE

Učenci se razdelijo v trojke. Vsaka trojka dobi množico (obroč), dva listka in barvico. Njihova naloga je, da v učilnici poiščejo največ 5 enakih predmetov in jih prinesejo v svojo množico. Opozorimo jih, da se predmeti ne smejo biti isti pri dveh skupinah.
Učenci predstavijo svojo množico ter jo označijo. Npr. množica lutk. Vsaka skupina ubesedi kaj je nastavila. Drugo navodilo je, da s pikami označijo koliko članov šteje njihova množica. Preverimo pravilnost.
VELIKO - MAJHNO

Spomin – veliko/majhno. Učenci so razdeljeni v pare. Vsak par dobi 2 listka papirja. Na en listek narišeta velik predmet, na drug listek pa čim bolj identičen majhen predmet. Učenci nato listke prinesejo v krog. Listke obrnemo s sličico navzdol in se igramo igro spomin.