torek, 17. marec 2015

RAZREZANE ZGODBE

ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: razrezane zgodbe
NAMEN: razumevanje prebranega
Velikokrat so v reviji Ciciban objavljene kratke zgodbe. Lahko pa jih napišemo tudi sami. Zgodbo napišemo na trakove. Na vsak trak del zgodbe, eno poved. Učenec povedi prebere in jih razvrsti v pravilnem vrstnem redu. Na koncu zgodbo glasno prebere in jo obnovi. 
SESTAVLJAMO BESEDE

ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: kocki s črkami
NAMEN: urjenje besednega zaklada
Sedimo v krogu. Na sredino postavimo dve kocki. Na eni so zapisani samoglasniki, na drugi soglasniki. Učenec vrže obe kocki hkrati. Sestavi zlog in nato na ta zlog po krogu iščemo besede. Ko nam zmanjka besed, naslednji meče kocki. 


KDO IMA VEČ?

Ena iz današnjega dopolnilnega pouka:

ŠT. IGRALCEV: do 10
PRIPOMOČKI: kocka s črkami
NAMEN: urjenje besednega zaklada, glaskovanje, prvi glas
Učenec vrže kocko s črkami. Na črko, ki se mu pojavi, pove besedo. Nato besedo glaskuje in zraven šteje koliko glasov ima beseda. Kolikor glasov ima beseda, toliko točk dobi. Na koncu seštejemo točke in dobimo zmagovalca. 

ponedeljek, 16. marec 2015

IŠČEMO BESEDE NA ...

ŠT. IGRALCEV: poljubno, pari ali trojke
PRIPOMOČKI: listi na katere napišemo črke
NAMEN: urjenje besednega zaklada
V paru ali trojki dobijo učenci list papirja na katerem je črka. Njihova naloga je, da na list narišejo ali napišejo čim več besed, ki se začnejo na dano črko. Liste razstavimo in jih lahko kasneje tudi dopolnjujemo.BESEDA V BESEDI

ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: kartončki s sličicami
NAMEN: beseda v besedi
Naredimo pare besed, kjer se ena beseda skriva v drugi (npr. REP - REPA). Učencem damo en del para - krajšo besedo. Ostale pa razporedimo v sredini kroga. Učenec, ki pride na vrsto, poimenuje sličico in v sredini kroga najde par - beseda na njegovi sličici se skriva v daljši besedi.

PRVE ZGODBE
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: 1/2 risalnega lista, zgubanega na 4 dele
NAMEN: izmišljanje, pisanje kratkih zgodb
V krogu pripovedujemo kratke zgodbice po sistemu najprej, potem, nazadnje. Učenci nato v parih sami narišejo zgodbo v treh delih. Dodajo naslovnico in naslov. V kolikor znajo lahko zgodbo tudi napišejo, drugače jo zapiše učiteljica. Zgodbe predstavijo sošolcem. Nato pa zgodbe damo v razredno knjižnico.

IŠČEMO VSILJIVCA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: kartončki s sličicami
NAMEN: prvi glas v besedi
Vsak učenec dobi kartonček in poimenuje sličice na svojem kartončku. Besede izgovarja glasno in za vsako besedo pove na kateri glas se začne. Vse besede se morajo začeti na isti prvi glas, razen ene, ki pa je vsiljivec. Ko ga najde, pove, da je vsiljivec.
Lahko se gremo pa tudi frontalno. Učiteljica 'bere' sličice in ko učenci slišijo vsiljivca, počepnejo.