ponedeljek, 25. december 2017

UTRJUJEMO SNOV

Pred ocenjevanjem znanja spoznavanja okolja, velikokrat uro namenim preverjanju in utrjevanju znanja. Na kartončke napišem vprašanja, ki bodo v večini primerov zajeta tudi v ocenjevanje. Na mizo razprostrem kartončke tako, da se vprašanj ne vidi. Učence razdelim v skupine po 4-5. Eden izmed skupine gre po kartonček na mizo ter ga prebere svoji skupini. Skupina skupaj oblikuje odgovor, s katerim se morajo vsi strinjati. Nato pa vsi člani skupine odgovor zapišejo v zvezek. Šele, ko imajo vsi zapisan odgovor, gre lahko naslednji član po vprašanje. Tako tudi učenci, ki se niso nič učili, nekaj odnesejo od utrjevanja in si zapomnijo vsaj del snovi. Če zmanjka vprašanj na mizi, jih vzamejo na mizah drugih skupin.
Večinoma v 30 minutah rešijo več kot 20 vprašanj, saj znanje kar vre iz njih. V kolikor ne vedo odgovora, vedno lahko pogledajo v zvezek ali učbenik. K temu jih ne spodbujam, ampak želim, da sami najdejo to rešitev in se naučijo iskati informacije. V višjih razredih jim lahko damo na razpolago tudi računalnik za iskanje informacij. 
Tak način dela lahko uporabimo tudi za osvajanje nove snovi, saj so pri tem učenci aktivni udeleženci v procesu učenja, ne le poslušalci. 


GEOPLOŠČE

Geometrija je lahko tudi zanimiva. Ni nujno, da učenci spoznavajo like le z risanjem. Pomembno je tudi raziskovanje prostora. 
Ker imam tako prijaznega in spretnega očka, mi je že pred leti naredil geoplošče iz lesa. Z učenci jih uporabljamo pri raziskovanju različnih likov. Takole so raziskovali koliko možnih različnih trikotnikov lahko nastane na geoplošči 3x3. Vsak trikotnik so nato še narisali na list. PENTOMINO

Za popestritev ur matematike ali pa pri dodatnem pouku se velikokrat igramo zabavno matematiko. Učenci skozi igro osvajajo matematične zakonitosti. Igro sem spoznala na seminarju Matematik II pri učiteljici Liji. Učenci se zelo radi igrajo. Igra spodbuja reševanje problemov, iskanje strategij ter prijazno tekmovalnost. 
Učenca izmenično polagata pentomine na polje veliko 8 x 8. Tisti, ki ne more več položiti svojega pentomina na predlogo, izgubi. 
Podlaga je narejena iz kartona, pentomini pa iz mos gumija. 

nedelja, 26. november 2017

RAČUNSKA JAJČKA

Res je, da so kinder jajčka sedaj na eni strani pritrjena skupaj, a se človek znajde in jih previdno prereže na dva dela. Na vsak del jajčka tako napišemo račun. Polovičke jajčk so v škatli. Učenec vzame polovičko jajčka, izračuna račun ter jajčka položi na pravo mesto v škatli. Kdo bo prej sestavil vsa jajčka. 

KOCKANJE 2

Tole igro sem pa našla v kabinetu. Lepo založeno in zaprašeno še iz časa, ko mene ni bilo na šoli. In nisem vedela kaj bi z njo. Po seminarju pri Liji, pa seveda vem čemu je namenjena. Igro se igrajo štirje igralci. Igralec vrže 2 kocki hkrati. Iz dobljenih pik sestavi račun seštevanja ali odštevanja ter ga izračuna. Dobljeno število nato obrne. Kdo bo najhitreje obrnil vsa števila na ploščicah?KOCKANJE

Iz lesa naredimo dve kocki. Na eno napišemo števila iz prve desetice, na drugo pa števila iz druge desetice. Učenec vrže obe kocki hkrati. Iz dobljenih števil sestavi račun ter ga izračuna. Drugi igralec preveri njegov rezultat.


RAČUNSKA KAČA

Za utrjevanje računanja uporabljam različne igre. Učenci imajo zelo radi namizne igre in zakaj ne bi povezali matematiko in namizno igro. Prejšnji teden je bila zelo popularna kača računov. Vsak vrže kocko ter se pomakne na dano polje. Prepiše račun v zvezek in ga izračunajo. Ostali igralci morajo preveriti rezultat z računanjem na pamet. Če pride na polje z lestvijo, se lahko povzpne po njej. Če pa pride na polje s toboganom, se popelje po njem navzdol. Tu mora zapisati oba računa.
DREVESNI DIAGRAM ... BRMMM, BRMMM

Matematika je zabavna stvar v našem razredu. Veliko se igramo in tako sploh ne vemo, da nekaj novega spoznamo. Tokrat smo spoznavali razvrščanje v drevesni diagram. Na katero parkirišče lahko parkiramo vozilo. Najprej po eni spremenljivki - barva, nato po dveh - barva ter ali prevaža tovor ali ne. 
petek, 20. oktober 2017

HITROSTNA MATEMATIKA

ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: kartoni s števili 0 - 20, kartončki z računi v obsegu do 20
POTEK IGRE: Po razredu razporedimo kartone, na katere napišemo števila od 0 do 20. Na mizi pod tablo imamo kartončke na katerih so zapisani računi v obsegu do 20. Vsak učenec vzame en kartonček, izračuna račun ter ga položi na pravi karton s številom. Na koncu preverimo pravilnost. 
LOJTRCA

ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: lojtrca seštevanja, odštevanja; igralna kocka; igralne figurice
POTEK IGRE: Vsak igralec svojo igralno figurico postavi na dno lojtrce. Eden od njiju začne igre tako, da vrže kocko. Število pik in število na katerem stoji sešteje. Račun oba zapišeta v zvezek ali na list in ga izračunata. Tisti, ki je vrgel kocko, pove rezultat. Če je rezultat pravilen, se lahko pomakne za polje navzgor. Nato meče drug igralec. Pri odštevanju pa odštejeta število dobljenih pik od števila na lojtrci.nedelja, 6. avgust 2017

S ČRKAMI NA POT

Tole je pa potekalo kar celotno dopoldne oziroma potem še teden kasneje, ker nam vseh nalog ni uspelo rešiti in so bile tako zanimive, da so učenci želeli ponovitev. Ker proti koncu prvega razreda učenci znajo že veliko, smo pouk popestrili tako, da smo preverili koliko že znamo. Na tak zabaven način. Vsak učenec je dobil list Z 9 okenčki (toliko je bilo različnih nalog). Vsaka naloga je imela svoje ime, kar je bilo zapisano na postajah in tudi v njihovih okenčkih na listih. Ko so opravili neko nalogo, so lahko prešli na drugo, a so morali rešitev prej pokazati/zapisati učitelju, ki jim je dal štampiljko v ustrezen okenček. Na posamezni postaji so bili po 3 učenci hkrati. 
Naloge: 

BRANJE - Učenec je dobil v kuverti 8 sličic in 9 povedi (sličice in povedi niso moje, so povzete po eni od učiteljic). Povedi prebere in jih pravilno razvrsti k sličicam. Poved, ki mu ostane, prepiše v zvezek. 


PIŠEM - Na mizi je na A3 formatu natisnjena slika, ki ima zelo veliko elementov. Učenec zapiše v zvezek čim več besed za sličice, ki jih vidi na plakatu. 


POKRIVANKA - Na voljo so 4 predloge (2 različni težavnostni stopnji). Učenec izbere eno predlogo in ustrezno posodico s pokrovčki, na katerih so prve črke za sličice, ki so na predlogi. Sličico glaskuje, poimenuje prvi glas in na njo položi pokrovček s pravo črko. 
POTUJ - Na sliki je igralno polje. Na posameznem polju so črke. Učenec vrže kocko in premakne svojo figurico za toliko polj naprej, kot je vrgel. Prebere črko na polju, kjer se je ustavil. V zvezek zapiše besedo na dano črko. Kdo prvi pride na cilj?DOMINE - To igro pa mi je posredovala učiteljica Urška L.Ž. Malo sem jo priredila, a v principu se igra igro domine. Učenci sestavljajo dve sličice z istim prvim glasom ali sličico in prvo črko ali sličico in besedo, ki se začne na isti prvi glas. Učenec poskuša sestaviti čim daljšo kačo. Domine pa so obrnjene tako, da jih vidi.


SKRIVNE BESEDE - Na kartončkih so besede, ki so sestavljene iz 5 črk. Namesto črk pa so narisane besede. Prvo črko vsake besede mora napisati pod sličico. Ko prebere besedo, ugotovi katera beseda se je skrivala in jo zapiše v zvezek. Kartončki so plastificirani, tako da so lahko pisali po njih s flomastri. 


SPOMIN - Igrali smo se ko igro spomin. Par je sestavljala sličica in pa zadnja črka besede. Na koncu jim je ena sličica ostala in besedo so morali zapisati. To je bila rešitev naloge. Igra je potekala hitreje, če so sličice in črke videli. 


BESEDNA KAČA - Na igralnem polju je v vsakem prostorčku zapisana beseda. Učenec vrže kocko in se pomakne za toliko prostorčkov naprej, kolikor je dobil pik. Na prostorčku, kjer se ustavi, prebere besedo, jo uporabi v povedi in poved zapiše v zvezek. 


SESTAVI BESEDO - Učenec iz škatle vzame sklop črk. Le te sestavi v smiselno besedo. nad besedo je tudi sličico, tako da si lahko pomaga tudi z njo. Ko sestavi besedo, jo prebere in zapiše v zvezek. 

 Takole pa smo imeli urejeno učilnico po kotičkih.DESET
Tole pa je ideja učiteljice Lije Čerček. Mi smo se jo sicer igrali kar s kartami Ena (vzeli smo samo karte s številkami). 
Učenci s kupa na sredini po vrsti obračajo karte. Ni pomembno kakšne barve je karta. Pomembno pa je, da zacinglja na zvonček, če najde karte, ki mu dajo vsoto 10. Igrali pa smo so jo s prvošolčki nekje na sredini leta. Se vidi, da še vedno uporabljajo prste, ampak so bili ob igri vedno hitrejši. 

MATEMATIČNE ROŽICE

 Zbiramo pokrovčke mleka, soka, jogurta. Na večje pokrovčke napišemo števila od 0 - 10. Na manjše pokrovčke zapišemo račune seštevanja in odštevanja. Večje pokrovčke razvrstimo po mizi/tleh. Vsak potegne en manjši pokrovček, prebere in izračuna račun ter le-tega pravilno razvrsti k ustreznemu rezultatu. Igro lahko igrata tudi le 2 učenca ali pa celoten razred.
LETNI ČASI

Skupine po 5-6. Vsaka skupina ima na mizi liste z napisi letnih časov. Na drugem koncu razreda ima sličice z lastnostmi letnih časov. Eden iz skupine steče po eno sličico in jo pravilno razvrsti k letnemu času. Vsi ostali člani skupine se morajo strinjati z njegovo odločitvijo, ki jo mora tudi utemeljiti. Šele ko je sličica na listu, gre lahko naslednji član po sličico na drug konec razreda. Katera skupina v danem času pravilno razvrsti več sličic?
JAJČKA NA OKO

Iz papirja naredimo jajčna na oko. Učenec dobi lopatko in 'iz ponve' (tal) pobere eno jajce. Prebere kaj je napisano na rumenjaku. Na rumenjakih so zapisane besede iz črk, ki smo jih že spoznali. Ko prebere, je na vrsti naslednji učenec. če ne zna prebrati, jajce vrne nazaj. Kdo je 'spekel' največ jajčk?


SESTAVLJAMO BESEDE 2.


Učenci so razdeljeni v skupine po 5. Na enem koncu učilnice imajo učenci na mizi kartončke s črkami. En član skupine steče po črko in jo prinese do skupine, nato drugi, tretji ... ko eden prinese črko, poskušajo s črk, ki jih že imajo, sestaviti besede. katera skupina sestavi največ besed.