nedelja, 4. februar 2018

DESETICE IN ENICE

Izdelanih imam več kock. Uporabila sem kar kocke / sestavljanke za majhne otroke, kjer se je nekaj kock izgubilo ali pa so slike na njih že neuporabne. Prelepila sem jih z navadnimi belimi nalepkami in nanje napisala - na ene desetice, na druge enice. S temi kockami se igrami različne igre.
Npr.
1. Učenec vrže dve kocki hkrati. Na eni so desetice, na drugi enice. Sestavi število ter ga prebere.
2. Eden vrže obe kocki, pove koliko je desetic in koliko enic, drugi pa pove število.
3. Dano število  nato tretji učenec pokaže na stotičnem kvadratu.
4. Dano število  zapišejo z besedo.
5. Skupine po 4. Vsak vrže kocki ter si zapiše dobljeno število. Primerjajo dobljena števila med seboj. Tisti, ki je dobil največje število, dobi točko (žetonček/ si nariše zvezdico...). Nato sledi naslednji krog.

... Idej je še veliko. Naj vam tudi učenci predlagajo kaj bi lahko počeli s kockami.
DESETIŠKA ŠTEVILA DO 100

V uvodu spoznavanja števil do 100 vedno najprej uvedem desetiška števila. Učencem je najbolj všeč zgodba o gosenici, ki ima ... koliko nog? 100. In zato je to stonoga. Učenci v parih ali trojkah dobijo en del stonoginega telesa in ji 'obujejo' 10 nog. Tako nato preštevamo koliko nog je na posameznem delu ter koliko nato skupaj. Sproti pišem na dele stonoge tudi desetiška števila.


nedelja, 28. januar 2018

LETNI ČASI, MESECI IN ZNAČILNOSTI

Pri spoznavanju okolja smo utrjevali snov o letnih časih ter mesecih. V skupinah so tako morali učenci prirediti vsakemu letnemu času pripadajoče mesece ter vsakemu mesecu nato še dano značilnost. Na koncu so svoje izbire morali tudi utemeljiti. SESTAVI STOTIČNI KVADRAT

Stotične kvadrate sem razrezala na poljubne pentomine. Učenci jih sestavijo v celoto. V pomoč jim je na začetku velik stotični kvadrat na tabli. 

UČENJE ŠTEVIL DO 100

Kako na bolj zanimiv način učencem približati učenje števil do 100. Nekaj idej.

 Ugani kdo? Uporabimo podlago za igro Ugani kdo in namesto sličic vstavimo števila. Učenca se nato sprašujeta. Ali ima 5 desetic? Ali ima 7 enic? Ali je večje od ...?

 Prikockaj do 100. Vsak igralec dobi podlago. V paru pa dobita kocko. Izmenično mečeta kocko ter pobarvata ali prečrtata toliko kvadratkov, kot sta dobila pik na kocki. Kdo prej pride do 100?

 Štej naprej. Učenec vrže dve kocki. Sestavi število in ga zapiše v krogec na UL. Nato pa zapiše še naslednja štiri števila, ki sledijo dobljenemu številu.

 Katero število manjka v stotičnem kvadratu? Učenec dobi pred seboj stotični kvadrat, na katerem pa nekaj števil manjka. Izpiše tista števila, ki manjkajo. Lahko damo tudi nalogo, da izpiše le manjkajoča števila, ki imajo npr. 5 desetic ali 7 enic ...

 Katero število manjka? Učenec ugotovi katero število manjka na kartončku. Zaporedje števil zapiše v zvezek.

 Bingo. Učiteljica iz vrečke vleče števila do 100 ter jih poimenuje. Učenci z žetončki pokrivajo števila. Kdo prvi pokrije vsa števila?


 Poišči število. Na kazalkah so zapisane naloge orientacije v stotičnem kvadratu. Učenec prebere navodilo in pove katero število mora najti. Na koncu to število še poišče na stotičnem kvadratu. 

 Izrezali smo. Na kartončku je narisan poljuben pentomin ter zapisana ena številka. Učenec mora poiskati števila, ki pridejo na dana polja. 

 Katero število manjka? Na predlogi manjkajo števila. Katera?

 Sladoled. Uredi števila na kepicah sladoleda po velikosti.       

 Uredi števila. Uredi dana števila po velikosti.         


                SIMETRIJA

Tudi učenje simetrije je lažje, če imamo v rokah material. Nekaj idej iz česa vse lahko ustvarjamo simetrične slike.UČENJE PISANIH ČRK

Da nam ni dolgčas in da pouk ni dolgočasen, se nam vedno kaj dogaja in vedno smo v gibanju. Tako je tudi pri učenju pisanih črk. Najprej se razdelimo skupine in se učimo pisati dano pisano črko na različnih podlagah in formatih.

1.       SKUPINA: Vadi črko na tablo.
2.      SKUPINA: Vadi črko na manjšo tablico.
3.      SKUPINA: Prevlečejo črko na listu.
4.      SKUPINA: Pišejo črko v zdrob.
5.      SKUPINA: Pišejo črko na bel list papirja. Prosto.

6.      SKUPINA: Zapiše besede na dano črko na tablo. 

Ko nas roka že dodobra uboga, pa se umirimo, usedemo za mizo ter vadimo zapis črk tudi med črte.