petek, 20. oktober 2017

HITROSTNA MATEMATIKA

ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: kartoni s števili 0 - 20, kartončki z računi v obsegu do 20
POTEK IGRE: Po razredu razporedimo kartone, na katere napišemo števila od 0 do 20. Na mizi pod tablo imamo kartončke na katerih so zapisani računi v obsegu do 20. Vsak učenec vzame en kartonček, izračuna račun ter ga položi na pravi karton s številom. Na koncu preverimo pravilnost. 
LOJTRCA

ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: lojtrca seštevanja, odštevanja; igralna kocka; igralne figurice
POTEK IGRE: Vsak igralec svojo igralno figurico postavi na dno lojtrce. Eden od njiju začne igre tako, da vrže kocko. Število pik in število na katerem stoji sešteje. Račun oba zapišeta v zvezek ali na list in ga izračunata. Tisti, ki je vrgel kocko, pove rezultat. Če je rezultat pravilen, se lahko pomakne za polje navzgor. Nato meče drug igralec. Pri odštevanju pa odštejeta število dobljenih pik od števila na lojtrci.