GLASBENE IGRE

KAZALO
1. Glasbeni kipi
2. Lubenica
3. Po morju pluje ladja
4. Potujemo v Rakitnico
5. Rdeče češnje rada jem
6. Ugani pesem
7. Dame in gospodje
8. Dreto šivat
9. Koračnica
10. Kačo vit
11. Polža zvijat
12. Lepa bela lilija
13. Ura je ena, medved še spi
14. Tri ptičice
15. Kolo
16. Žabji koncert
17. Ne govori, poj!
18. Abraham 'ma sedem sinov
19. Moj klobuk ima tri luknje
20. Zvočni plaz
21. Medvedi, otroci in ptice
22. Mostovi
23. Zvoki živali
24. Izražanje visokih in nizkih tonov z gibanjem
25. Glasbene kolebnice
26. Okameneli ptiči
27. Ptički
28. Palčki
29. požugana
30. Zibenšrit
31. Klavir
32. Čomparski ples
33. Gibanje telesa
34. Izražanje občutkov

1. GLASBENI KIPI
ŠT. IGRALCEV: poljubno
POTREBUJEMO: glasba
NAMEN: zbrano poslušanje
Otroci ob glasbeni spremljavi hodijo, plešejo, skačejo … Ko glasbo prekinemo, morajo otroci okameneti. Otroke pogledamo ter jih poskušamo spraviti v smeh in v gibanje. Ko glasbo ponovno predvajamo, spremenimo način gibanja (skačemo kot žabe, hodimo kot race, letimo kot letala …).

2. LUBENICA
ŠT. IGRALCEV: 3 ali več
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: petje, gibanje
Ob besedilu pesmi se pantomimično kaže vsebina.
Lubenica, okrogla, debela,                 (z rokami naredimo krog)
najmočnejša hotela je biti,                (stisnemo pesti, pokrčimo roke in pokažemo mišice)
vse, prav vse je hotela prekositi          (s prstom pokažemo okoli nas)
in zato začela je:
piti                                                                       (pokažemo gibe z rokami)
jesti
hoditi
plesati
peti
ribe loviti
spati …
Lubenica, okrogla, debela,                 (zaključek)
najmočnejša hotela je biti,
vse, prav vse je hotela prekositi,
nekega dne je počila.                         (otroci popadajo na tla)

3. PO MORJU PLUJE LADJA
ŠT. IGRALCEV: 2 ali več
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: petje, gibanje
Otroci stoje pojejo pesem in zraven z rokami kažejo.
Po morju pluje ladja,         (skrčeno roko zazibamo, da pokažemo kako pluje ladja)
na ladji je kapitan.            (z roko se dotaknemo glave, da nakažemo pozdrav)
Ima mornarske značke,    (z roko se primemo rame, kjer imajo mornarji značke)
se krega na mornarčke.   (s prstom zažugamo)
Mornar se ga napije,        (z roko nakažemo, kakor da pijemo)
se ladja potopi,                (se primemo za nos in se počasi spustimo v počep)
ga ribice pojejo,               (s prsti pokažemo grizljanje)
ostanejo kosti.                  (počasi vstanemo in si z rokama zapremo oči)
Priplava morska riba,      (z rokami pokažemo, kot da plavamo)
je gledala tako,                 (z rokama naredimo daljnogled)
priplava morski kit,         (z rokama pokažemo kot da plavamo)
pa ugrizne jo v rit.            (otrok drugega otroka uščipne v rit)

4. POTUJEMO V RAKITNICO
ŠT. IGRALCEV: 5 ali več
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: rajalna igra
Določimo igralca, ki hodi okrog kroga in vsi skupaj pojejo pesmico. Igralec, ki hodi po krogu, s prsti kaže na otroke v krogu (izšteva). Ko končajo s pesmijo, se izštevalcu priključi otrok, ki ga je pokazal / kjer se je ustavil.

Potujemo v Rakitnico,
kdo gre z nam?
Od tam naprej pa v Maribor
in ti greš z nam!

Ko v krogu ostane le en otrok, mu zapojemo:

Ti boš pa doma ostal,
ti boš pa doma ostal,
ti boš pa doma ostal,
suhe žemlje ribal boš.

Otrok pa odgovori:

Nič ne bom doma ostal,
nič ne bom doma ostal,
nič ne bom doma ostal,
z vami bom na rajžo šel.

5. RDEČE ČEŠNJE RADA JEM
ŠT. IGRALCEV: 4 ali več
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: rajalna igra
A-Naredimo krog in se držimo za roke. Izbrani otrok je na zunanji strani kroga in hodi naokoli, v obratno smer kot ostali v krogu.
B-Dvignemo sklenjene roke in tisti, ki hodi naokoli, gre pod našimi rokami skozi krog.
C-Tisti, ki hodi naokoli, se ob besedi 'najlepša' ustavi in pokaže na najbližjega. Skupaj potem hodita naokoli in pesem se povalja toliko časa, da ostane en sam otrok, ki mu vsi zapojemo: »Ti boš pa doma ostala …« in ona odgovori: »Nič ne bom doma ostala …«

A – Rdeče češnje rada jem,
       črne pa še rajši,
       v šolo tudi rada grem,
       vsako leto rajši.

B – Zato nam prostor dajte,
      za naše mlade dame,
      da bo sijalo sončece,
     na naše mlado srčece.

C – Ti si lepa, ti si lepa, ti si pa najlepša.

6. UGANI PESEM
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: lesena kuhalnica
NAMEN: zbrano poslušanje
Pomembno je, da za igro izberemo pesmi, ki so vsem dobro znane. Vodja igra s kuhalnico ali s ploskanjem udarja pesem po taktu ob mizo, ostali pa morajo uganiti za katero pesem gre. Lahko pojemo tudi melodijo pesmi, kar je malce lažje uganiti. 


7. DAME IN GOSPODJE
ŠT. IGRALCEV: 4 ali več
POTREBUJEMO: glasbo
NAMEN: rajalna igra
Deklice se postavijo v vrsto, dečki pa nasproti v drugo. Dečki zaprosijo deklice tako, da pridejo do deklice in se priklonijo, deklice pa jih lahko dvakrat zavrnejo tako, da jim pokažejo hrbet. Lahko prosijo tudi deklice.
Pari, ki so se našli, stopijo v kolono, se primejo za roke in naredijo most. Otroci brez para, morajo steči pod mostom, da jih od parov z roko ne dobijo po zadnji plati.

8. DRETO ŠIVAT
ŠT. IGRALCEV: parno število
POTREBUJEMO: /
NAMEN: ljudski ples
Otroci se razdelijo v pare in naredijo most. Prvi par v koloni naredi most, ostali pari pa s sklenjenimi rokami tečejo pod mostom in ko pridejo na drugo stran, sami naredijo most, da ostali pari lahko tečejo pod rokami. Ko pridejo do konca, tudi sami stečejo pod rokami (mostom) ostalih parov. Ples ali igro lahko spremlja tudi poskočna ljudska glasba.

9. KORAČNICA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: osvajanje ritma
Kolona. Vodja stoji ob strani in s ploskanjem daje ritem korakanja. Ritem spreminja, preneha ploskati … kdor se zmoti, izpade. 

10. KAČO VIT
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: rajalna igra
Otroci se primejo za roke, tako da naredijo kačo. Kačo vijemo po odprtem prostoru, po travniku, med drevjem … z desno roko primemo tistega za sabo. Vodja kače teče po prostoru, pod mostom, ki ga naredijo otroci z rokami, ostali pa za njim. Primerna pesem za petje je Izidor ovčice pasel.

11. POLŽA ZVIJAT
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: rajalna igra
Podobno kot kačo vit, le da gre tokrat za spiralno zavijanje. Potrebno je paziti, da se otroci ne zaletavajo preveč, ko vodja vodi kolono nazaj ven.

12. LEPA BELA LILIJA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: rutica
NAMEN: rajalna igra
Krog. Sredi kroga stoji deklica, ki si jo skupina izbere, ji zaveže oči, da nič ne vidi. Potem jo zavrtimo v nasprotno smer, da izgubi orientacijo. Deklica v krogu se vrti okoli svoje osi, skupina pa poje pesem in hodi v krogu naprej. Ob koncu pesmi se krog in prav tako deklica ustavita. Deklica se približa nekomu iz kroga, ki ji je najbližji, in skuša uganiti kdo je to. Če deklica v krogu ugane, zamenjata vlogi, če pa ne ugane, ostane še naprej v krogu.
Pesem: Lepa bela lilija

13. URA JE ENA, MEDVED ŠE SPI
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: petje, gibanje
Igra je skupinska. Sestavlja jo medved in vsi ostali. Medved spi, vsi ostali pa so v krogu razporejeni okrog njega, vendar se ne drže za roke. Hodijo v smeri urinega kazalca in prepevajo pesem. Medved se ravna po tekstu pesmi in spi, sede, se pretegne, vstane in se zakadi med otroke. Kogar medved ujame, je medved v naslednji igri.
Pesem:
Ura je ena, medved še spi …
Ura je dve, medved še spi …
Ura je tri, medved še spi …
.
.
.
Ura je deset, medved se že budi …
Ura je enajst, medved že stoji …
Ura je dvanajst, medved že leti… !

14. TRI PTIČICE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: ljudski ples
Otroci so v krogu in se držijo za roke. Hodijo v eno smer in pri tem pojejo pesem Tri tičice. Druga različica je, da ko se zamenja kitica, se zamenja smer plesa oz. hoje. Lahko pa pri tem še širimo in ožimo plesni krog.

15. KOLO
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: ljudski ples
V strnjenem krogu se držimo za roke. Obrnemo se v smeri hoje in zložno ter lagodno naredimo tri korake v smeri petja prve kitice, pri čemer začenjamo z notranjo nogo. Ob četrtek koraku se ustavimo in zamenjamo smer, tako da se najprej obrnemo proti sredini kroga. Nato pa gremo tri korake v drugo smer in tako ves čas, ko pojemo.
Pesem: Adlešičko kolo

16. ŽABJI KONCERT
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: zbrano opazovanje, petje
Žabe, ki se zberejo okoli mize, ki predstavljajo mlako, dokler vodja ne da znaka, glavo skrijejo pod mizo. Ko vodja začne kvakati, pomolijo glavo nad mizo in se mu pridružijo. Kvakajo, dokler vodja ne vrže kamenčka v mlako, žabe pa se prestrašijo in se skrijejo pod mizo. Žaba, ki je prepočasna, dobi točko.

17. NE GOVORI, POJ !
ŠT. IGRALCEV : poljubno
PRIPOMOČKI : /
NAMEN: izmišljarije
Ko z igro začnemo, ne smemo spregovoriti niti besedice več. Ustvarjamo glasbene izmišljarije: Igro pričnemo tako, da si izmišljamo zgodbo, vendar je ne govorimo, ampak pojemo. Ko v svojo izmišljarijo vpletemo ime enega izmed otrok, mora imenovani otrok izmišljarijo nadaljevati. Tudi on vplete v zgodbo ime otroka, kateri nadaljuje...

18. ABRAHAM 'MA SEDEM SINOV
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: ljudski ples
Otroci naredijo kačo . tisti, ki je na čelu kolone, vodi igro. Otroci hodijo naokrog in prepevajo pesem Abraham 'ma sedem sinov. Ko pridejo v pesmici do dela, kjer začnejo  peti VSI TAKO, tisti na čelu kolone pokaže neko kretnjo, vsi ostali pa ga posnemajo. Ta gre nato na konec kolone in zopet začnemo s prepevanjem pesmi.

19. MOJ KLOBUK IMA TRI LUKNJE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: ljudska gibalna igra
Pojemo:
»Moj klobuk ima tri luknje,
 tri luknje ima moj klobuk.
Če ne bi imel treh lukenj,
Ne bil bi moj klobuk.«
Ob besedi 'moj' se z roko udarimo po prsih, ob besedi 'klobuk' na vrh glave, pri besedi 'tri' pokažemo tri prste, pri besedi 'luknje' pa s palcem in kazalcem pokažemo krog. Ko pojemo drugič, besede 'moj' ne izgovorimo, ampak le pokažemo, ko pojemo tretjič spustimo še besedo 'klobuk', ...
Konča se tako, da besedila sploh ne pojemo (razen veznih besed), besede 'moj', 'klobuk', 'tri' in 'luknje' pa le pokažemo.

20. ZVOČNI PLAZ
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: ritem
Povemo navodilo za igro Zvočni plaz.
Navodilo: Povzročala bom šum ali pa zvok. Vi me boste posnemali z enakim zvokom v enakomirnih presledkih in sicer drug za drugim. Kdaj bo vstopil naslednji, vam bom pokazala z gibom lutke. Nastal bo zvočni plaz.

Zvočni plaz lahko oblikujemo z glasovi, s ploskanjem, s tleskanjem s prsti, cepetanjem nog.. 

21. MEDVEDI, OTROCI IN PTICE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: tamburin
NAMEN: razločevanje glasov
Učenci hodijo v krogu, mi igramo na tamburin. Ko udarjamo počasni ritem, hodijo učenci kot    medvedi (telo je nagnjeno naprej, roke v komolcih upognjene v stran, težo prenašajo z ene  noge na drugo in se zraven pozibavajo v levo in desno). Če tolčemo na tamburin samo z enim prstom, hodijo učenci normalno (vzravnano, lahkotno, z rokami rahlo zamahujejo naprej in nazaj). Ko pa tamburin stresamo, učenci oponašajo ptice (hodijo po prstih v drobnem teku, z rokami mahajo gor in dol). Menjamo načine igranja, učenci pa se morajo ritmu ustrezno gibati.

22. MOSTOVI
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI:  glasba
NAMEN: pozorno poslušanje
Učenci se razdelijo v pare. Štiri pare določimo, da so mostovi – učenca se primeta za roke, stojita drug proti drugemu, roki dvigneta. Razporedimo jih po prostoru. Ko začne igrati glasba, ostali učenci hodijo (skakljajo) po ritmu po prostoru, tako da gredo pod vsemi mostovi. Ko glasba ugasne, vsak poišče novega partnerja ter določimo nove mostove.
Različica: mostovi klečijo, učenci se morajo pod rokami splaziti.

23. ZVOKI ŽIVALI
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: sličice živali, instrumenti
NAMEN: zvočno razlikovanje
Učitelj razdeli učencem v parih kartončke s sličicami različnih živali (medved, slon, kuža, muca, piščanček, petelin, ptiček, kača, žaba, kukavica …)
Vsak par mora svojo žival predstaviti z zvokom enega glasbila ali s pantomimo, ostali pari ugibajo za katero žival gre (npr.: strgalo in skakanje-žaba). Tisti par, ki ugane, je naslednji na vrsti

24. IZRAŽANJE VISOKIH IN NIZKIH TONOV Z GIBANJEM
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: boben, truangel
NAMEN: razlikovanje višine glasov
Učitelj igra izmenično na boben (nizki toni) in triangel (visoki toni). Učenci morajo prepoznati višino in se po njej gibajo. Pri nizkih tonih hodijo v počepu, pri  visokih tonih hodijo po prstih z iztegnjenimi rokami nad glavo. Pozicijo menjajo vsakič, ko učitelj menja glasbilo.

25. GLASBENE KOLEBNICE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: kolebnice, glasba
NAMEN: zbrano poslušanje
Vsak učenec položi svojo kolebnico v obliki kroga na tla. Ko igra glasba, prosto hodijo naokrog, ko utihne, mora vsak čim prej zasesti en krog. Postopoma odvzemamo kolebnice. Kdor ostane brez kolebnice, izpade iz igre.

26. OKAMENELI PTIČI
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: glasba
NAMEN: zbrano poslušanje
Učenci prosto plešejo na glasbo. Glasbo nenadoma ugasnemo. Učenci obmirujejo, kdor se je zadnji še premikal, izpade iz igre. Glasba ponovno zaigra in učenci se zopet lahko premikajo.

27. PTIČKI
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: glasba (skladba Trojka)
NAMEN: zbrano poslušanje
Ptički letajo na melodijo. Ko se melodija spremeni, se ptički usedejo. Kdor se zadnji usede, ga 'poje' lisica. Pri spremembi melodije ptički spet letajo.

28. PALČKI
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: glasba
NAMEN: gibanje
Učenci so palčki, ki pečejo piškote. Kaj rabimo za piškote? Kaj potem naredimo? Zamesimo, damo testo počivat, zvaljamo, naredimo piškote z modelčki. Učenci klečijo na tleh in izvajajo gibanje brez besed. Učiteljica jih vodi. ko testo počiva, plešejo v krogu. Ko se melodija spremeni, palčki spet delajo – piškote damo na pekač. Ples v krogu. Piškoti se pečejo.

29. POŽUGANA / ŠPIC POLKA
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: glasba
NAMEN: ljudski ples
Učenci stojijo v krogu v parih. Eden od para je v notranjem krogu, drugi v zunanjem. Na glasbo zaplešemo: 3xz nogami ob tla
                               3x z nogami ob tla
                               požugamo ti, ti, ti z eno, nato drugo roko
                               zavrtimo se okrog svoje osi v 4 korakih
Ko se melodija spremeni, se primeta v paru pod roke in se zavrtita (vrtenica).

30. ZIBENŠRIT / IZAK, JAKOB, ABRAHAM
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: glasba
NAMEN: ljudski ples
V parih se držijo v koloni. Hodijo po prostoru – 4 korake v levo in 4 korake v desno. Na 'to ni res' se obrnejo eden proti drugemu in požugajo levo in desno z roko. 'Ukradli so jih pa zares' se zavrtijo okoli sebe v 4 korakih.

31.KLAVIR
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: rutka
NAMEN: prepoznavanje po glasu

Vsi se postavijo v vrsto in predstavljajo tipke na klavirju. Pianist ima zavezane oči. Ta stopa ob vrsti sem in tja in potegne zdaj enega zdaj drugega v vrsti za nos. »Tipka«, ki se je dotakne, se oglasi. Po glasu mora pianist ugotoviti, kdo se je oglasil. Če ugane, zamenjata vlogi.

32.ČOMPARSKI PLES
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: krompir, glasba
NAMEN: ples
To je ples v oteženih razmerah. Plesalca med plesom s čelom držita krompir. Godbeniki začnejo z mirnim ritmom, ki se stopnjuje. Pari začno čomp med plesom izgubljati in s tem izpadati iz igre. Zmaga par, ki najdlje zadrži čomp.

33.GIBANJE TELESA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: glasba
NAMEN: razgibavanje, ples, pozorno poslušanje
Otrokom predvajamo glasbo (klasično ali umirjeno) in jih pri gibanju vodimo. Rečemo jim: »Glasbo posluša samo glava, nato desna roka, leva roka, ramena, trup, leva noga, desna noga, glava in roke…« Otroci improvizirajo in ustvarjajo. Glasbo otroci lahko »poslušajo« tudi sede, stoje, leže ipd.

34.IZRAŽANJE OBČUTKOV
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: boben
NAMEN: gibanje na ritem

Dejavnost izvajamo z malim bobnom. Učenci se gibljejo po prostoru glede na mali boben – telesno in glasovno reagirajo na različne jakosti in ritem udarcev. Ob tem izražajo veselje, jezo, strah, žalost, previdnost, nezainteresiranost … Izraz telesa je povezan z izrazom obraza. Telesa so odprta/zaprta, napeta/sproščena … 

Ni komentarjev:

Objavite komentar