nedelja, 4. februar 2018

DESETICE IN ENICE

Izdelanih imam več kock. Uporabila sem kar kocke / sestavljanke za majhne otroke, kjer se je nekaj kock izgubilo ali pa so slike na njih že neuporabne. Prelepila sem jih z navadnimi belimi nalepkami in nanje napisala - na ene desetice, na druge enice. S temi kockami se igrami različne igre.
Npr.
1. Učenec vrže dve kocki hkrati. Na eni so desetice, na drugi enice. Sestavi število ter ga prebere.
2. Eden vrže obe kocki, pove koliko je desetic in koliko enic, drugi pa pove število.
3. Dano število  nato tretji učenec pokaže na stotičnem kvadratu.
4. Dano število  zapišejo z besedo.
5. Skupine po 4. Vsak vrže kocki ter si zapiše dobljeno število. Primerjajo dobljena števila med seboj. Tisti, ki je dobil največje število, dobi točko (žetonček/ si nariše zvezdico...). Nato sledi naslednji krog.

... Idej je še veliko. Naj vam tudi učenci predlagajo kaj bi lahko počeli s kockami.
DESETIŠKA ŠTEVILA DO 100

V uvodu spoznavanja števil do 100 vedno najprej uvedem desetiška števila. Učencem je najbolj všeč zgodba o gosenici, ki ima ... koliko nog? 100. In zato je to stonoga. Učenci v parih ali trojkah dobijo en del stonoginega telesa in ji 'obujejo' 10 nog. Tako nato preštevamo koliko nog je na posameznem delu ter koliko nato skupaj. Sproti pišem na dele stonoge tudi desetiška števila.