MATEMATIČNE IGRE

KAZALO
1. Tipanje predmetov
2. Najvišja hišna številka
3. Levo in desno
4. Kaj si prikockal?
5. Števila do 20
6. S kocko do 20
7. Z avtomobilčkom do cilja
8. Katera igrača manjka?
9. Nagajivi škratje na obisku
10. Kaj je enake oblike?
11. Kje se skrivajo rokavičke?
12. Kaj je večje / manjše
13. Veliko - majhno
14. Kdo ima enak vzorček?
15. Domine seštevanja in odštevanja
16. Moja številka
17. Vrži kocko
18. Kdo bo hitrejši?
19. Kaj se skriva pod lončkom?
20. Večje, manjše, enako
21. Prepoznavanje barv
22. Palček skakalček
23. Obisk
24. Presedanje
25. Labirint
26. Potovanje
27. Podajanje žogice
28. Kje je - v, na, ob
29. Ugani, povej
30. Roboti
31. Ujamem žogico in povem rezultat
32. Poslušaj in preštej
33. Dopolni do 7
34. Štejemo do 10
35. Velikostni odnosi do 10
36. Kdo ima večje število?
37. Vstanite številke
38. Skupne lastnosti
39. Hišica seštevanja
40. Klicanje števil
41. Črna dvajsetica
42. Ladjice
43. Slamice
44. Mečem igralni kocki
45. Veriga črk
46. Deset in ...
47. Fižolčki
48. Kocki
49. Deset
50. Prijateljici žabici
51. Kartajmo
52. Spomin
53. Štafetna igra
54. Igra z žogico
55. Gosenica
56. Matematična preproga
57. Iščemo pare
58. Klovnove kape
59. Sledi naših prstov
60. Polži gredo na izlet
61. Vrvice
62. Poišči svoj par
63. Kdo ima več?
64. Skrinjice
65. Poišči ustrezno odprtino
66. Polžki
67. Katero število manjka?
68. Kdo bo prej na cilju?
69. Kdo bo pokril več števil?
70. Kdo bo prvi na vrhu?
71. Rišemo, lepimo
72. Kdo je nad menoj?
73. Povelje
74. Kaj imam v torbi?
75. V šoli, okoli šole
76. Ograja
77. Kocke, kockice
78. Ciljanje
79. Poglejmo okoli sebe
80. Ples
81. Obuvanje čevljev
82. Vlakec
83. Od starta do cilja
84. Vodenje slepca
85. Pomagajmo miški do sira
86. Veliko, majhno
87. Kdo gre z nami na izlet?
88. Kdo stanuje v tej hišici?
89. Razvrščanje v škatle
90. Strižemo, lepimo
91. Res, ni res
92. Gradimo blok
93. Vlaki
94. Trakovi
95. Najmanjši / največji
96. Naš delavnik
97. Prstki
98. Drevesa
99. Katera je naslednja?
100. Oblikujemo vzorec
101. Vsakemu svoje
102. Sladke košarice
103. Link kocke
104. Domine
105. Ocenjujemo količino
106. Poiščimo svojo skupino
107. Sadno drevje
108. Nevarna sedmica
109. Stonogica marogica
110. Pobiranje predmetov
111. Kdo sem
112. Po velikosti
113. Predhodnik - naslednik
114. Večje, manjše, je enako
115. Roke, noge gor
116. Najdi par
117. Plus ali minus
118. Desetiške enote
119. Spomin
120. Kosilo
121. Da-ne
122. Izmenjava prostorov
123. Kaj imajo skupnega
124. Obisk
125. Žabica

1. TIPANJE PREDMETOV
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: papir in svinčnik, škatla, 10 majhnih predmetov
NAMEN: pozorno opazovanje
Naloga igre je prepoznavanje predmetov, ki jih pod mizo (padalom, rjuho…) otipamo in si jih zapomnimo. Vsi otroci sedijo v krogu. Odrasla oseba prinese škatlo z 10 majhnimi predmeti (ključ, gumb, svinčnik, žlica, radirka …). Škatlo postavi pod mizo tako, da otroci ne vidijo vsebine. Otroci z rokami sežejo pod mizo in si podajajo predmete. Ugibati morajo katere predmete otipajo. Ko zaključijo krog, mora vsak otrok zapisati čim več predmetov, ki jih je otipal in si jih zapomnil. Če pa otroci še ne znajo pisati, na list narišemo vse predmete in dodamo nekaj, ki jih ni pod mizo ter nato obkrožijo predmete, ki so jih otipali.

2. NAJVIŠJA HIŠNA ŠTEVILKA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: 3 kocke
NAMEN: števila do 1000
Vsak igralec meče 3x eno kocko ali pa vrže 3 kocke naenkrat. Iz dobljenih pik/števil skuša sestaviti najvišjo možno številko.

3. LEVO IN DESNO
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: stoli
NAMEN: orientacija
V krog postavimo en stol manj kot je igralcev. Vodja igre, ki je brez stola, ukazuje kam se morajo igralci posesti. Ko reče levo, se morajo vsi usesti na stol, ki je levo od njihovega, ko reče desno pa na stol, ki je desno od njihovega. Vodja igre mora v času presedanja najti prosti stol. Kdor ostane brez stola, postane vodja. 

4. KAJ SI PRIKOCKAL?
ŠT. IGRALCEV: do 10
PRIPOMOČKI: predmeti, kocka, listki s številkami
NAMEN: poznavanje števil, urjenje besednega zaklada
Po mizi razpostavimo različne predmete in jih oštevilčimo od 1 do 6. Igralci mečejo kocko. Ko otrok vrže kocko, vzame predmet s številko, ki jo je pokazala kocka. Potem z nekaj besedami pove, čemu služi predmet, ki ga je prikockal.

5. ŠTEVILA DO 20
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: kartončki s števili 1 do 20
NAMEN: števila do 20
Po dva učenca izdelata skupaj kartončke s števili od 1 do 20.
Kartončke pomešata in jih potem skušata čim hitreje urediti v pravilni vrstni red.
Prvi učenec izžreba kartonček, drugi učenec nastavi ustrezno število kock ali fižolčkov. Vlogi večkrat menjata.
Prvi učenec nastavi nekaj kock ali fižolčkov, drugi učenec jih prešteje in njihovo število pokaže z ustreznim kartončkom. Vlogi večkrat menjata.

6. S KOCKO DO 20
ŠT. IGRALCEV: skupine po 5
PRIPOMOČKI: kocka, kartončki s števili do 20
NAMEN: števila do 20
Vsak učenec potrebuje trak z 20 praznimi okenci. V okenca zapišejo števila od 1 do 20. Nato oblikujemo skupine s po tremi ali štirimi učenci. Vsaka skupina dobi 3 običajne igralne kocke. Prvi učenec vrže kocke, prešteje pike in število, ki ga dobi, pobarva na svojem kartončku. Nato je na vrsti naslednji igralec ... Po določenem času igro prekinemo. Zmaga tisti igralec, ki ima pobarvanih največ okenc.

7. Z AVTOMOBILČKOM DO CILJA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: tabla ali plakat z mrežo,  avtomobilček
NAMEN: orientacija 
Na tablo narišemo mrežo in damo napisa LEVO in DESNO na ustrezno stran. Na mreži označimo  polji START in CILJ. Nato avtomobilčki »potujejo« od starta do cilja. Otroci sedijo spredaj – pred plakatom.  Izšteti otrok daje navodila: npr.: – en kvadratek desno, en kvadratek gor  ..., drug otrok premika avtomobilček  po njegovih navodilih. V nadaljevanju igre prestavljamo kartončka START in CILJ.

8. KATERA IGRAČA MANJKA?
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: igrače, rjuha
NAMEN: opazovanje
Na mizi imamo 6 do 9 igrač. Otroci jih najprej poimenujejo in si jih dobro ogledajo. Nato jih učiteljica pokrije in eno od njih odstrani. Otroci ugibajo, katera igrača manjka.

9. NAGAJIVI ŠKRATJE NA OBISKU
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: opazovanje
 Izštejemo dva otroka, ki zapustita učilnico, še prej pa si jo natančno ogledata. V tem času otroci v učilnici postanejo nagajivi škratje, ki obrnejo predmete, jih postavijo na drugo mesto, npr. URNIK obrnejo narobe, stole prevrnejo, copat obesijo na tablo … Ko se otroka vrneta, morata ugotoviti, kaj je narobe in neobičajno. Izštejemo nova dva otroka in igro nadaljujemo.

10. KAJ JE ENAKE OBLIKE?
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: žogica, kartončki z geometrijskimi liki
NAMEN: geometrijski liki
Učiteljica ima 4 kartončke z znaki: KROG, TRIKOTNIK, KVADRAT in PRAVOKOTNIK. Otroci sedijo v polkrogu. Žogica potuje od otroka do otroka. Ko dvigne znak v zrak, otrok z žogico pove predmet enake oblike.

11. KJE SE SKRIVAJO ROKAVIČKE?
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: rokavičke iz kartona
NAMEN: opazovanje, primerjanje
Iz različnega barvnega papirja (kartona) izstrižemo pare rokavic (glede na število otrok). Pari naj se razlikujejo po barvi, velikosti in vzorcih. Razlike naj bodo majhne. Posamezne rokavice skrijemo po učilnici, otroci jih morajo zbrati v pare. Kdo bo našel več parov?

12. KAJ JE VEČJE/MANJŠE?
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: žogica
NAMEN: večje, manjše
Žogica potuje po krogu. Prvi otrok poimenuje predmet in pove npr. »Jaz imam mizo in je večja od tvojega predmeta.« Poda žogico sosedu, ta pa pove večji oz. manjši predmet.

13. VELIKO – MAJHNO
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: veliko, malo
Igramo se enako kot noč in dan. Učiteljica poimenuje predmete, ki so v resnici veliki oz. majhni. Ko npr. reče: “Šilček!”, otroci počepnejo, ko reče “Drevo!”, vstanejo. Razlike v velikosti naj bodo očitne. Igro nato vodijo otroci.

14. KDO IMA ENAK VZORČEK
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: kartončki z vzorčki
NAMEN: prirejanje, iskanje parov
Otroci izvlečejo karte z vzorčkom in ob glasbi plešejo. Ko glasba preneha, vsak pogleda vzorec na svoji karti in poišče par. Igro večkrat ponovimo.

15. DOMINE SEŠTEVANJA IN ODŠTEVANJA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: poljubno
NAMEN: računanje
Vsak par dobi nekaj domin – na enem delu domine je rezultat, na drugem delu pa račun. Zlaga jih z leve proti desni tako, da začne s ploščico, ki je na levi prazna in ima samo račun. Učenec išče ploščico, na kateri je rezultat predhodnega računa. Konča s ploščico, ki ima na levi račun, na desni pa je prazna.

16. MOJA ŠTEVILKA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: kartončki s števili
NAMEN: poznavanje števil
Učenci stojijo v krogu. Iz čarobne vrečke vsak potegne številko. Števila se pri več učencih lahko ponovijo. Učiteljica zakliče posamezno številko in vsi učenci, ki imajo to številko, stečejo okrog kroga in nazaj na svoje mesto.

17. VRŽI KOCKO
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: kocke, pisalo, zvezek
NAMEN: računanje
Vsak učenec dobi kocko, ki jo vrže dvakrat. Števila na kocki so od 0 do 5. Vsakič si zapiše število, ki ga je dobil. Nato ti dve števili sešteje in odšteje. Če meče trikrat pa ima lahko račun s tremi seštevanci ali dvema odštevancema.

18. KDO BO HITREJŠI?
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: droben material (koruza, fižol, gumbi, cofki ...)
NAMEN: množice
Tekmujeta po 2 učenca naenkrat. Na klopi so kupčki z enakim številom npr. gumbov. Kateri učenec bo prvi razdelil množico na množico s po 3 člani? Igro ponovimo večkrat, da se zvrsti čim več učencev.

19. KAJ SE SKRIVA POD LONČKOM?
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: lončki, različni predmeti
NAMEN: števila
Na mizi so postavljeni lončki, ki so označeni s števili od 1 do 6. Vsak učenec vrže kocko in kolikor pik je vrgel, tisti lonček odpre. Na vrsto naj pridejo vsi učenci.

20. VEČJE, MANJŠE, ENAKO
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: kartončki s števili
NAMEN: velikostni odnosi
Učiteljica dvigne dva kartončka na katerih sta zapisani števili. Učenci po dogovoru stojijo, če je vmes znak večji, počepnejo, če je znak manjši in se usedejo, če je znak enako.

21. PREPOZNAVANJE BARV
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: barvni kartončki
NAMEN: barve
Učiteljica pokaže kartonček neke barve. Učenec, ki ima to barvo na sebi, izvede gibalno nalogo, ki je napisana na hrbtni strani kartončka.


22. PALČEK SKAKALČEK                                
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: utrjevanje barv
Vodja pove: Palček Skakalček na veji sedi in sprašuje, kakšne barve si pa ti. Ob besedi TI pokaže na sošolca in ta pove barvo svojega oblačila. Igro nadaljuje učenec, ki je povedal barvo svojega oblačila in pove: Palček Skakalček na veji ...

23. OBISK
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: hišice različnih barv
NAMEN: utrjevanje barv
Na tla položimo barvne hišice iz papirja. Vsak učenec si izbere barvo hišice in se postavi ob njo. Po navodilih hodijo na obisk k prijateljem. Ob prihodu  potrkajo, pozdravijo in povedo zakaj so prišli na obisk.
Vodimo igro tako, da povemo, npr.:
Učenec iz rumene hišice gre (zjutraj, zvečer…) na obisk k učencu v modro hišico.
Učenec iz modre hišice gre na obisk k učencu v rdečo hišico.

Učenec iz  rumene hišice odhaja z obiska v rdeči hišici…

24. PRESEDANJE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: stoli
NAMEN: leva / desna
Učence povabimo v krog. S seboj prinesejo stole in jih postavijo v krog.  Igralci sedijo v krogu tako, da so čim bliže skupaj. En stol je prazen. Sredi kroga stoji kapitan, ki poveljuje. Ko reče: ¸¸Na desno!¸¸,  se mora tisti, ki sedi levo od praznega stola presesti nanj, njegov levi sosed pa na izpraznjeni stol. Skratka, vsi igralci se presedejo za en stol desno. Če pa reče kapitan: ¸¸Na levo!¸¸, se vsi presedejo za en stol levo.
Naloga kapitana je, da skuša med presedanjem zasesti enega od stolov. Igralci mu to preprečujejo na ta način, da se čim hitreje presedejo. Če kapitanu uspe zasesti prazen stol, mora v sredo kroga tisti, ki je izgubil stol. Seveda se sme kapitan usesti na prazen stol le pri presedanju. Pomaga si lahko tako, da zelo hitro poveljuje.

25. LABIRINT
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: mize, stoli
NAMEN: poslušanje
V učilnici razporedimo mizice in stole tako, da bodo otroci lahko hodili med njimi - naredimo labirint.
Navodila: Pojdi do učiteljičine mize, nato se obrni desno in pojdi do tvojega stola, pri stolu se obrni v levo in pojdi do okna ... Dvigni desno/levo roko in se zasuči levo,  naredi dva poskoka naprej in nato dva v desno ...

26. POTOVANJE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: obroči
NAMEN: razvrščanje po dani lastnosti
Po prostoru razporedimo več obročev, ki predstavljajo različne dežele: dežela otrok z modrimi očmi, dežela deklic, dežela otrok, ki imajo brata.... Najbolje je, da jih označimo s simboli. Cela skupina potuje od dežele do dežele in v vsaki ostane nekaj učencev z zahtevano značilnostjo. Pri potovanju se gibajo na različne načine: hoja po štirih, hoja po prstih ... Ko se razporedijo, jim damo naloge, npr.: Vsi otroci v deželi modrih oči naj se objamejo, se veselijo, pomahajo... Pomembno je, da otroci v svoji deželi delajo nekaj skupnega.

27. PODAJANJE ŽOGICE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: rdeča in modra žogica / kocka
NAMEN: levo / desno
Učence povabimo v krog. Povemo, da si bomo v krogu podajali žogico. Najprej ponovimo znake za levo, desno in njihovo barvo. Pokažemo rdečo in modro žogico. Da učenci sami ugotovijo pravila igre vprašamo: V katero smer bo potovala rdeča/modra žogica? S katero roko jo bomo podajali naprej? (rdečo z levo, modro z desno roko).

28. KJE JE – V, NA, OB
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: dva različno velika obroča, žabice
NAMEN: predlogi
V igri sodeluje več igralcev. Na papir (ali na tla) narišemo okrogel bazen s širšim robom. Vsaki skupini damo žabici iz papirja (zgibane žabice pripravimo doma), ki skače ob pritisku na zadek. Vsaka žabica lahko skoči trikrat tako, da se čim bolj približa bazenu. Po zadnjem skoku žabice igralec pove, kam je skočila žabica, oziroma kje je (v bazen, na robu bazena, ostala je ob bazenu).


29. UGANI, POVEJ
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: kartončki s števili, pikami, črticami
NAMEN: številske predstave do 3

V roki imamo večji šop kartončkov s številkami, pikami, črticami – vse samo do 3. Kartončke držimo v roki tako, da učenci ne vidijo, kaj je na kartončkih narisano/napisano. Odkrijemo prvi kartonček in vprašamo prvega učenca: Ali bo na drugem kartončku več ali manj ali enako? Učenec ugiba. Pokažemo kartonček in ugotovimo, ali je bilo predvidevanje pravilno ali ne. Po vrsti vsi učenci ugibajo, ali bo več ali manj ali enako. Za pravilno predvidevanje lahko dobijo točko, jih nagradimo s ploskom, ali podobno. 

30. ROBOTI
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: orientacija na telesu
Učencem dajemo navodila: dvigni desno, levo roko, nogo, primi se za levo koleno, dvigni desni komolec, stopi korak naprej, nazaj, v stran, levo, desno, dvigni roke nad glavo, daj jih med noge …

31. UJAMEM ŽOGICO IN POVEM REZULTAT
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: žogica
NAMEN: hitro računanje
Učence povabimo v krog. Učitelj pove račun odštevanja do 5 in vrže žogico učencu, ki račun izračuna. Učenec žogico vrne učitelju. Igro večkrat ponovimo.
Učenec pove račun odštevanja do 5 in vrže žogico sošolcu, ki račun izračuna. Učenec, ki je izračunal, pove nov račun in vrže žogico sošolcu, ki izračuna račun. Igro večkrat ponovimo.

32. POSLUŠAJ IN PREŠTEJ
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: kartončki s števili
NAMEN: razlikovanje števil
Za igro vsak učenec potrebuje kartončke s številkami od 1 do 7. Izvajamo zvoke s ploskanjem, topotanjem, tleskanjem, udarjanjem ob mizo … Izvedemo določeno število zvokov, npr.: trikrat ploskemo, učenci preštejejo ploske in ob dogovorjenem znaku vsi hkrati dvignejo kartonček z ustrezno številko.

33. DOPOLNI DO 7
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: računanje do 7
Igro igramo v parih. V paru en učenec sedi, drugi stoji.
Navodilo: Povedala bom število, učenci, ki sedite, boste dvignili ustrezno število prstkov. Učenci, ki stojite, boste dvignili toliko prstkov, da bosta imela oba skupaj dvignjenih 7 prstov.
Primer: Rečemo 2. Učenci, ki sedijo dvignejo 2 prsta, učenci, ki stojijo, dvignejo 5 prstov.


34. ŠTEJEMO DO 10
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: majhni predmeti v posodicah
NAMEN: štetje do 10, urjenje pincetnega prijema
Učencem razdelimo posodice in v njih različna ponazorila (kocke, gumbe, palčke, kroglice, link kocke …). V vsaki posodici je 10 elementov. Naročimo, naj preštejejo predmete v posodicah in povedo, koliko jih ima vsak.

35. VELIKOSTNI ODNOSI DO 10
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: posodice s predmeti, kartončki števili, kartončki z velikostnimi odnosi
NAMEN: velikostni odnosi do 10
Vsak učenec ima 10 elementov, kartončke s števili od 0 do 10 in znake za velikostne odnose. Nastavita vsak svojo množico in s številom (na kartončku) označita moč množice. Kartončke pomakneta navzdol in med števili postavita ustrezni znak (večje/manjše/je enako). Matematični izraz prebereta.

36. KDO IMA VEČJE ŠTEVILO?
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: kartončki s števili
NAMEN: velikostni odnosi do 10

Naročimo, naj kartončke s števili vzamejo v roke in jih pomešajo tako, da ne bodo po vrsti. Nato naj prvi v paru postavi navzdol na sredino klopi pet kartončkov. Nato naj drugi v paru prav tako položi pet kartončkov k prvim kartončkom. Preberita števili v isti vrsti, številki razmaknita in med njiju postavita ustrezni znak (večje/manjše/je enako).

37. VSTANITE ŠTEVILKE
ŠT. IGRALCEV: 10
PRIPOMOČKI: kartončki s števili do10
NAMEN: števila do 10
V igri sodeluje 10 igralcev. Vsak dobi kartonček s številko do 10. Vodja igre pripoveduje zgodbo, v kateri nastopa čim več številk. Naloga igralcev je, da čim hitreje vstanejo, ko zaslišijo svojo številko.
      Primer zgodbe:
»Danes zjutraj sem se zbudil ob 6 uri. Umil in oblekel sem se in za zajtrk popil 1 skodelico mleka. Z avtomobilom me je mamica odpeljala do šole. Pred šolo sem srečal 5 sošolcev in 3 sošolke. Vseh 9 nas je odšlo v razred. Pouk se je pričel ob 8 uri. Najprej smo imeli matematiko. Izračunal sem 2 stolpca računov. Pri uri športne vzgoje smo tekli 7 krogov in naredili 10 počepov. Po kosilu smo odšli 4 učenci k pevskemu zboru.«
      Predlog: Igro razvijemo naprej. Številke naj se postavijo v pravilno zaporedje od 1 do 10;
      od 10 do 1; iz vrste naj stopijo številke 2, 4, 6, 8, 10 – učenci morajo ugotoviti zaporedje.

38. SKUPNE LASTNOSTI
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: sličice
NAMEN: razvrščanje po lastnosti
V paru učenca dobita sličice. Skupaj se morata dogovoriti po kateri lastnosti bosta sličice razvrstila. Lahko pa eden razvrsti sličice, drugi pa ugotovi po kateri lastnosti so razvrščene.

39. HIŠICA SEŠTEVANJA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: pokrov kartonaste škatle, figurice
NAMEN: seštevanje
Povemo račun seštevanja. Učenec nastavi figure v pokrov škatle, ki je razdeljena tako, da imamo na eni polovici 2 sobi, na drugi polovici pa je dvorišče. Za prvi seštevanec da figurice v eno sobo, na primer modre figurice v modro sobo, za drugi seštevanec pa v rumeno sobo rumene figurice. Potem gredo figurice na dvorišče. Koliko jih je na dvorišču?

40. KLICANJE ŠTEVILK
ŠT. IGRALCEV: skupine po 10
PRIPOMOČKI; števila na kartončkih
NAMEN: utrjevanje števil do 10
Učenci sedijo drug za drugim v enako številčnih kolonah. Na znak: Številka štiri! vstanejo vsi učenci, ki smo jih prej označili s številom 4 in tečejo okoli danega predmeta. Kdor prvi priteče na cilj, se usede na svoje mesto in s tem pridobi točko za svojo skupino. 

41. ČRNA DVAJSETICA
ŠT. IGRALCEV: skupine po 4
PRIPOMOČKI: karte s števili 
NAMEN: utrjevanje števil do 20
Skupine po 4. Vsaka izdela 39 kart. Na njih napiše dvakrat števila od 1 do 19. na zadnjo karto pa 20. Igrajo kot igro Črni Peter, le da je številka 20 Črni Peter. 

42. LADJICE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: ladjice, števila do 20
NAMEN: utrjevanje števil do 20
Vsak otrok zguba ladjico ali jo izstriže. Iz vrečke potegne eno število od 1 do 20 in ga zapiše na ladjico. Nanjo napiše tudi svoje ime. Na tabli imamo plakat z dvema pomoloma - večji od 10, manjši od 10. Učenci polagajo ladjice ob pomol. 

43. SLAMICE
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: slamice
NAMEN: števila do 20
Vsak učenec ima 20 slamic. Delamo v parih. Med učencema je pregrada. Vsak postavi določeno število slamic. Odmakneta pregrado. Situacijo z velikostnimi odnosi zapišeta v zvezek.

44. MEČEMO IGRALNI KOCKI
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: kocke
NAMEN: seštevanje do 10
Pari. Vsak par dobi dve igralni kocki. Prekrijemo ploskev s šestimi pikami. Izmenoma mečeta kocki. Na list zapišeta ustrezna računa seštevanja in odštevanja. 

45. VERIGA ČRK
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: listki z vzorci
NAMEN: nadaljevanje vzorca
Na listih imamo zapisana različne vzorce črk. Učenec iz vrečke potegne listek, prebere vzorec in ga nadaljuje. Naprimer: AB  AB  AB, ŽZO ŽZO ŽZO, SŠT SŠT SŠT.

46. DESET IN ...
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: po 2 lončka in 20 barvic/par
NAMEN: dodajanje desetici
Pari. Dva lončka. Dvajset barvic vsaka dvojica. V en lonček dasta 10 barvic, v drugega pa dajeta poljubno število barvic. Nastavljata račune. 

47. FIŽOLČKI
ŠT. IGRALCEV: skupine po 4
PRIPOMOČKI: 20 fižolčkov, vrečka, dve košarici/na skupino
NAMEN: seštevanje do 20 brez prehoda
Učenci dajo v eno vrečko 10 fižolčkov. Eden zamiži, ostali pa si razdelijo ostalih 10 fižolčkov. Na kogar pokaže tisti, ki je zamižal, da fižolčke v košarico in zraven doda vrečko z 10 fižolčki. Tretji da svoje fižolčke v drugo košarico. Nastavijo račun. 

48. KOCKI
ŠT. IGRALCEV: trojke
PRIPOMOČKI: kocki (ena normalna, druga s števili od 16  do 20)
NAMEN: odštevanje do 20 brez prehoda
Skupine po 3. Vsaka skupina ima 2 kocki. Vsak član skupine vrže obe kocki hkrati in zapiše račun odštevanja v zvezek. Kdo ima večji, manjši, enak rezultat?

49. DESET
ŠT. IGRALCEV: 
PRIPOMOČKI: 
NAMEN: dopolnjevanje do 10
Krog. V sredini je zapisano število 10. Podajajo si žogico. Prvi reče število do 10 (npr. 8) in poda žogico naslednjemu. Ta mora ujeti žogico in povedati število, ki skupaj z 8 da število 10.

50. PRIJATELJICI ŽABICI
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: listi
NAMEN: seštevanje do 20 s prehodom
Vsak pripravi žabico. Te žabice imajo rade števila. Dogovorijo se in vsak napiše eno število od 1 do 10. Nobeno število naj se ne ponovi. Žabe pa rade regljajo in se družijo. Ko se dve srečata, skupaj zaregljata vsoto števil, ki ju imata na hrbtu. 

51. KARTAJMO
ŠT. IGRALCEV: skupine po 4
PRIPOMOČKI: karte
NAMEN: seštevanje do 20 s prehodom
Vsaka skupina dobi kup igralnih kart od 1 do 10 ( 40 kart). Karte premešajo in si jih razdelijo. Igrata po 2 skupaj. Karte imata na kupčku pred sabo. vsak odpre eno karto. V paru seštejeta vsoto števil. Pobere par, ki ima višjo vsoto. 

52. SPOMIN
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: listki s števili
NAMEN: seštevanje do 20, 100..., števila
Vsak otrok ima listič s 5 števili od 1 do 20. Učitelj pove račun. Učenci zapišejo račun v zvezek, ga izračunajo in pogledajo, če imajo število na lističu. Če ga imajo, ga obkrožijo. 

53. ŠTAFETNA IGRA
ŠT. IGRALCEV: skupine
PRIPOMOČKI: košarice z računi, vrv z rezultati
NAMEN: računanje do 20, 100
Učence razdelimo v skupine. Postavijo se za črto. Na določeni razdalji imamo vrstico z rezultati. V košarici ima vsaka skupina listke z računi. Prvi steče do košarice, vzame račun, izračuna in s ščipalko pritrdi k pravemu rezultatu. 

54. IGRA Z ŽOGICO
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: žogica
NAMEN: računanje do 10, do 20, do 100
Sedimo v krogu. Učitelj pove račun. Učenci izračunajo na pamet. Poda žogico nekomu. Ta pove rezultat in nato pove nov račun. 

55. GOSENICA
ŠT. IGRALCEV: skupine po 4
PRIPOMOČKI: papir
NAMEN: računanje do 10, 20
Vsak v skupini izreže 2 kroga. Pripravimo glavo in na njo učenci zapišejo število. Otroci na vsak člen (krog) zapišejo račun, katerega rezultat je zapisan na glavi.

55. MATEMATIČNA PREPROGA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: stara tapeta
NAMEN: števila, računanje
Na staro tapeto zapišemo števila do 20. Naj bodo primerno velika in v razmaku, da bodo učenci lahko hodili po njih. Po njej hodijo po določenih pravilih. Naprimer: Postavi se na 6. Prehodi 7 korakov. Kam prideš?

56. IŠČEMO PARE
 ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: računi
NAMEN: računanje, sešt. in odšt. obratni operaciji
Pari. Vsaka dvojica dobi listke z računi. Otroci iščejo ustrezne pare ( 10+3=13, 13-3=10). Pare postavijo na klop.

57. KLOVNOVE KAPE
ŠT. IGRALCEV: skupine po 4
PRIPOMOČKI: klovnove kape iz papirja s po 3 gumbi
NAMEN: kombinatorika
Skupine po 4. Rišejo kape. Pobarvajo le gumbe. Vsak mora biti druge barve. Uporabljajo lahko le rumeno, modro in rdečo barvico. Narišejo toliko kap, kolikor je možnih razporeditev gumbov. 

58. HIŠKE
ŠT. IGRALCEV: skupine po 4
PRIPOMOČKI: liki iz papirja
NAMEN: kombinatorika
Vsaka skupina izstriže 5 rdečih trikotnikov, 5 rumenih trikotnikov, 3 rdeče kvadrate, 3 modre kvadrate in 3 zelene kvadrate. Na listu imajo narisani 2 ulici. V vsaki ulici naj bodo enake hiše z drugačno streho. Ena ulica rdeča streha, druga ulica rumena streha. Nalepijo na plakat, karton. 

59. SLEDI NAŠIH PRSTOV
ŠT. IGRALCEV: skupine po 4
PRIPOMOČKI: prstne barve
NAMEN: ravne in krive črte
Velik list. Učenci s prsti na plakat rišejo različne črte.

60. POLŽI GREDO NA IZLET
ŠT. IGRALCEV: skupine po 4
PRIPOMOČKI: igralna kocka s števili 10, 20, 30, 40, 50, 60; polž z deseticami (na začetku hišica, v sredini zelje)
NAMEN: desetice, seštevanje, odštevanje
Mečejo igralno kocko. Kdo prej pride do 100? Naslednjič začnemo pri 100. Kdo prej pride domov?

61. VRVICE
ŠT. IGRALCEV: skupine po 4, 5
PRIPOMOČKI: različno dolge vrvice
NAMEN: ravne črte, krive črte, točke
Vsaka skupina dobi več različno dolgih vrvic. Z vrvicami oblikujejo poljubno risbo. Koliko je ravnih, krivih, koliko se jih seka? Kje?

62. POIŠČI SVOJ PAR
ŠT. IGRALCEV: dve enako številčni skupini
PRIPOMOČKI: listki z računi, listki z rezultati
NAMEN: računanje do 10, 20, 100
Ena skupina dobi listke z računi, druga pa listke z rezultati. Kdo bo prvi našel svoj par? Preverimo. 

63. KDO IMA VEČ?
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI:  za vsakega 2 vrečki, enice, desetice na kartončkih
NAMEN: števila do 100
Vsak dobi 19 kartončkov s števili od 0 do 9 in od 10 do 90. Vsak ima dve vrečki. V eni so enice, v drugi desetice. Izvleče iz vsake vrečke en kartonček in sestavi število. Enako naredi tudi sosed. Kdo ima večje, manjše število? Zapišeta z znaki za velikostne odnose v zvezek.

64. SKRINJICE
ŠT. IGRALCEV: skupine po 4
PRIPOMOČKI: računi, skrinjice > 44, 44, < 44
NAMEN: računanje do 100, števila do 100
Skupine po 4. Za vsako skupino pripravimo barvni list z računi. Razrežejo. Rešujejo račune nato jih vstavijo v ustrezno skrinjico glede na rezultat.

65. POIŠČI USTREZNO ODPRTINO
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: škatla, liki iz kartona
NAMEN: liki, telesa
V kartonski škatli izrežemo različne like. Otroku zavežemo oči. Iz kupa izbere lik, ga otipa in ga poskuša spraviti v ustrezno odprtino za lik. 

66. POLŽKI
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: mreža, polži, kocka
NAMEN: števila do 10, desetice do 100, seštevanje
Na karton narišemo mrežo / polja od 10 do 100. Vsak igralec dobi polžka. Pot polža je označena z isto barvo kot je polž. Naredimo še igralno kocko s števili 10 - 60. Čigav polž prej pride na cilj?

67. KATERO ŠTEVILO MANJKA?
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: 
NAMEN: števila do 10, 20, 100
Na mizi imata učenca števila do 10, 20 ali 100. Vsako število je na svojem kartončku. Eden v paru se obrne stran, drugi pa pokrije eno število. Prvi nato ugotavlja katero število manjka. 

68. KDO BO PREJ NA CILJU?
ŠT. IGRALCEV: največ 5
PRIPOMOČKI: igralna plošča, kocka, figurice
NAMEN: števila do 5, računanje do 5
Na plošči imamo start in cilj. Vmes pa vsaj 40 belih krogcev. Vmes na nekatere krogce napišemo -2, +3, -1 ... Učenec meče kocko in potuje po igralni plošči. 

69. KDO BO POKRIL VEČ ŠTEVIL?
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: igralna plošča, žetončki, kartončki s števili
NAMEN: odštevanje do 10
Na plošči imamo števila 7, 1, 5, 0, 4, 3, 2, 9, 9, 6, 5, 1, 8, 4, 2, 6. Enaka števila imamo tudi na kartončkih. Igramo v parih. Vsak učenec ima žetončke druge barve. Iz kupčka potegne dve karti. Nastavi račun odštevanja in ga izračuna. Na plošči pokrije rezultat s svojim žetonom. Nadaljuje drugi. 

70. KDO BO PRVI NA VRHU?
ŠT. IGRALCEV: 
PRIPOMOČKI: 
NAMEN: števila do 10
Na kartončkih imamo narisano lestev s števili od 1 do 10. Potrebujemo igralno kocko, figurice ter žetone. Prvi vrže kocko in pomakne svojo figurico za toliko polj, kot kaže kocka. Kdo bo prej do 10? Ta dobi en žetonček. 

71. RIŠEMO, LEPIMO
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: plakat, slike živali
NAMEN: opredeli položaj predmeta
Učitelj pripravi plakat na katerem je na klopci narisana siva muca od strani. Otroci imajo slike živali iz revij. Otroke povabimo, da lepijo določeno žival pred muco, pod muco, za njo ... Potem tudi sami povedo kam bodo kaj nalepili in pazimo, da izpolnijo navodilo.

72. KDO JE NAD MENOJ?
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: opredeli položaj predmeta
Učenci sedijo v krogu. Eden izmed učencev se usede na sredino. Zavežemo mu oči. Drugi učenec ga 'zajaha', mu sede na hrbet in s spremenjenim glasom reče: Pod menoj je Tina. Kdo je nad teboj? Tina ugiba: Nad menoj je ...

73. POVELJE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: opredeli položaj predmeta
Otroci so zbrani okrog mize in trkajo s prsti po njej. Vodja igre poveljuje v neenakih presledkih: roke pod klop, roke nad glavo, dlan pod nos, noge na stol ... Vsakokrat, ko reče naprej 'povelje', morajo vsi napraviti, kar je ukazal, če pa daje povelje, ne da bi pri tem rekel 'povelje', se otroci na to ne smejo odzvati. 

74. KAJ IMAM V TORBI?
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: šolske potrebščine
NAMEN: znotraj - v, zunaj - izven
Učenci poimenujejo predmete, ki jih imajo v torbi, peresnici in opredelijo položaj posameznega predmeta. 

75. V ŠOLI, OKOLI ŠOLE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: znotraj - v, zunaj - izven
Kaj lahko vidimo v šoli - v telovadnici, v učilnici, v jedilnici, v knjižnici ... Kaj lahko vidimo izven šole - na dvorišču, na parkirišču, na igrišču ...

76. OGRAJA
ŠT. IGRALCEV: poljubno 
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: znotraj - v, zunaj - izven
Naredimo krog. Nekaj učencev je v krogu, nekaj izven kroga. Opisujemo položaje. 

77. KOCKE, KOCKICE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: link kocke
NAMEN: znotraj - v, zunaj - izven
Na plakat narišemo vijugasto sklenjeno črto. Pripravimo raznobarvne link kocke. Vsak otrok si pove navodilo in po njem postavi kocko. Lahko so kocke že postavljene, on pa opredeli položaj le-te. Lahko polagamo tudi zamaške, gumbe ...

78. CILJANJE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: košara, žogice
NAMEN: znotraj - v, zunaj - izven
Kdo je vrgel žogico v košaro? Kdo ni vrgel žogice v košaro? Kje je žogica?

79. POGLEJMO OKOLI SEBE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: levo - desno
Opisovanje položaja predmetov okoli nas, glede na drug predmet ... Kaj je na moji levi? Kaj je na moji desni?

80. PLES
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: tamburin
NAMEN: levo - desno
Smeri gibanja naprej - nazaj - levo - desno povežemo v plesni korak. Učenci ritmično izgovarjajo smeri, učitelj pa daje ritem na tamburin.

81. OBUVANJE ČEVLJEV
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: košara / zaboj
NAMEN: levo - desno
Na travniku ali v telovadnici si sezujemo čevlje/ copate in jih damo v košaro, ki je oddaljena od otrok. Na znak vsi stečejo do košare in si obujejo tisti čevelj, kar zahteva navodilo. 

82. VLAKEC
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: levo - desno
Otroci korakajo v koloni. Po učiteljevem navodilu položijo desno roko na desno rabo otroka pred seboj, z levo se primejo za bok. Ustavijo se, dvignejo levo nogo in poskakujejo po desni. Nogi nato zamenjajo. Ponovno korakajo. Z desno roko se primejo za nos ...

83. OD STARTA DO CILJA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI:  /
NAMEN: premikanje po prostoru / ravnini
Otroci so pred tablo in opazujejo klopi. Med klopmi naj bo dovolj prostora, da se sprehodimo mimo. Izberemo učenca in mu dajemo navodila kako naj se premika med klopmi: dva koraka desno, en korak naprej, štiri korake levo ..., dokler ne pride do cilja. Nato gre na pot naslednji. Posamezniku najprej določimo cilj, nato pa povabimo otroke, da s primernimi navodili pomagajo sošolcu do cilja. 

84. VODENJE SLEPCA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: rutke
NAMEN: premikanje po prostoru
Eden v paru ima zavezane oči, drugi ga vodi z besedami levo, desno, naprej ... Nato vlogi zamenjata. 

85. POMAGAMO MIŠKI DO SIRA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: mreža, narisane miška, sir, mačke
NAMEN: premikanje po ravnini
Plakat narisano mrežo. Na levo spodnje polje postavimo miško, na desno zgornje pa košček sira. Na nekatera polja postavimo mucke, ki spijo. Miška se mora premikati tako, da bo prišla do sira, a ne sme na polja, kjer so mačke. Otroci govorijo navodila za premikanje muce. 

86. VELIKO, MAJHNO
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: velikostni odnosi
Učenci iščejo primere živali, rastlin, predmetov. Marko naprimer reče; Jaz sem lev. Kdo je večji od mene? Tina odgovori: Jaz sem slon. Kdo je večji od mene? Žiga doda: Jaz sem drevo, kdo je manjši od mene?

87. KDO GRE Z NAMI NA IZLET?
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: podpomenke, razvrščanje
Trije učenci se domenijo, kaj bodo počeli na izletu. Učitelj jim predlaga kaj nenavadnega (peka peciva, pisanje pesmi...). Sedaj sprašujejo druge učence, kaj bi ti vzeli s seboj. V svojo družbo bodo sprejeli tiste učence, ki bodo s seboj vzeli tiste predmete, ki so potrebni za namišljeno dejavnost. 

88. KDO STANUJE V TEJ HIŠICI?
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: stoli, klopi
NAMEN: razvrščanje, lastnosti, člani skupine
Otroci oblikujejo ograjico s stoli ali klopmi. Ograjeni del predstavlja hišico. Učitelj predlaga, da gredo v hišico npr. dekleta, tisti, ki imajo dolge hlače, tisti, ki imajo očala ... Otroci povedo, zakaj so vstopili v hišico oziroma zakaj ne, poimenujejo skupine in člane skupine. 

89. RAZVRŠČANJE V ŠKATLE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: različni predmeti
NAMEN: razvrščanje
V učilnici je nekaj škatel. Otroci prinesejo igrače, žogice, različne predmete ... ji jih razvrščajo po različnih lastnostih - glede na material, barvo, obliko ... Opišejo svojo razvrstitev, poimenujejo skupine in člane. 

90. STRIŽEMO, LEPIMO
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: revije, reklame, plakati
NAMEN: razvrščanje
Otroci režejo slike ljudi, živali, rastlin ... iz časopisov in revij. Na vsak plakat lepijo eno vrsto. Sami se odločijo kako bodo lepili. Opišejo, kako so lepili slike, poimenujejo skupine in člane. 

91. RES, NI RES
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: lastnosti, višje - nižje
Učenca stopita pred razred. Drugi učenci ju primerjajo. Kdo je višji? Kdo je nižji? Tudi učitelj se lahko vključi v pogovor in doda svojo izjavo enemu učencu. Ta ugotovi in utemelji pravilnost oziroma nepravilnost trditve. Dodajamo trditve: Žirafa je višja od zebre ...

92. GRADIMO BLOK
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI:  kocke
NAMEN: višje, nižje
Učence razdelimo v skupine. Vsaki skupini damo na mizo določeno število kock različnih barv. Učenci po navodilih gradijo bloke. Naprimer sestavi blok iz vseh rdečih kock in blok iz vseh rumenih kock. Kateri blok je višji? Sestavi blok iz rumenih kock in ga postavi ob rdeči blok. Kateri je sedaj višji?

93. VLAKI
ŠT. IGRALCEV: skupine
PRIPOMOČKI: link kocke
NAMEN: daljši, krajši
Otroci naj delajo v skupinah. Vsaka skupina naj ima dovolj raznobarvnih link kock (5 barv na skupino). Otroke povabimo, da sestavijo enobarvne vlake. Učitelj naj z otroki posamezne skupine razpravlja ali je modri vlak daljši od rdečega, ali je zeleni vlak krajši od rumenega. Vlake naj uredijo po dolžini.

94. TRAKOVI
ŠT. IGRALCEV: skupine
PRIPOMOČKI: trakovi
NAMEN: ozek, širok
Delo v skupinah. Enake trakove različnih širin uredijo po vrsti od najožjega do najširšega in obratno. Nato jim damo enako široke trakove različnih dolžin, da jih uredijo po dolžini. 

95. NAJMANJŠI / NAJVEČJI
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: predmeti
NAMEN: velikost
Pari. Na klop postavita manjši predmet ( gumb, radirko, jabolko ...). Po dva predmeta primerjata po velikosti. Nato jih postavita v vrsto od najmanjšega do največjega. Kaj pa, če urejamo od največjega do najmanjšega? Kateri predmet je na L in kateri na D strani? Nato izberejo še en predmet in ga razvrstijo na pravo mesto. 

96. NAŠ DELAVNIK
ŠT. IGRALCEV: skupine po 4, 5
PRIPOMOČKI: listi
NAMEN: prej - potem
Pogovor o tem, kako preživijo dan. Zjutraj vstanejo, so v šoli, pridejo domov, večerja, umivanje, pravljica. Posamezna skupina na list nariše enega izmed delov dneva. Pogovor. Razvrstimo slike v pravilen vrstni red. Pri opisu uporabljamo izraza prej - potem.

97. PRSTKI
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: velikost
Otroci opazujejo prste, jih poimenujejo in povedo, kateri je najkrajši, najdaljši. Nato jih naštejemo od najkrajšega do najdaljšega oziroma obratno. Kaj pa prsti na nogah?

98. DREVESA
ŠT. IGRALCEV: skupine
PRIPOMOČKI: karo listi z narisanimi drevesi, prazni karo listi
NAMEN: najvišji, najnižji
Skupine. Vsaka skupina ima 5 enako velikih listov papirja. Na vsakem listu je narisano drevo na karirasti podlagi. Dve drevesi sta enako visoki, druga so si različna po višini. Poleg tega vsak dobi prazen karo list. Otroci poiščejo najnižje drevo in jih nato še ostale razvrstijo po višini. Pogovorimo se tudi o enako visokih drevesih. Na klopi pustimo le najvišje in najnižje drevo. Na prazen list otroci narišejo drevo, ki je višje od najnižjega drevesa in nižje od najvišjega drevesa. 

99. KATERA JE NASLEDNJA?
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: link kocke
NAMEN: vzorec, ritem
Pari. Vsak par ima link kocke treh barv. Sestavljajo vzorec, da si sledijo kocke v pravilnem zaporedju. 

100. OBLIKUJEMO VZOREC
ŠT. IGRALCEV: poljubno 
PRIPOMOČKI: različni drobni predmeti
NAMEN: vzorec
Vzorce lahko oblikujemo z barvnimi žebljički, štampiljkami, gumbi, koraldami ... To dejavnost se da povezati tudi z glasbo oziroma ritmičnim odmevom (plosk, udarec po kolenih, udarec ob tla ...) ali zaporedjem gibov. 

101. VSAKEMU SVOJE
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: listi
NAMEN: toliko kot, več kot, manj kot, prirejanje
Vsak par dobi list papirja, na katerem so narisani 4 učenci in 4 prazne liste. Eden izmed otrok v paru bo narisal toliko žogic, da bo vsak otrok na listu dobil eno, drugi bo narisal toliko klobukov, ... Nato narišeta še šolske torbe, jabolka ... Lahko izrežemo učence in predmete in k vsakemu učencu prilepimo po en predmet vsake vrste. 

102. SLADKE KOŠARICE
ŠT. IGRALCEV: skupine po 4
PRIPOMOČKI: bonboni, košarice
NAMEN: primerjanje, prirejanje
Za vsako skupino učitelj pripravi 3 košarice s po 15 ali 16 bonbonov. Košarice postavimo v vrsto in bonbone v srednjo košarico. Otroci morajo bonbone razporediti tako, da jih bo v prvi košari najmanj in v zadnji največ. 

103. LINK KOCKE
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: link kocke
NAMEN: prirejanje
Vsak par dobi 10 rumenih in 10 rdečih link kock. Otrok, ki ima rdeče link kocke, jih nekaj postavi na klop. Drugi mora postaviti na klop toliko kock, kot je rdečih. Dejavnost večkrat ponovimo, otroka zamenjata vlogi, postavita manj / več kock... Vsak otrok sestavi stolp iz kock in nato stolpca primerjata po višini in opišeta situacijo. 

104. DOMINE
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: domine
NAMEN: več, manj
Vsak par ima domine. Igramo se običajno igro domin. Otroka v paru postavljata domine v vrsto, tako da imata sosednji polji enako število pik. 

105. OCENJUJEMO KOLIČINO
ŠT. IGRALCEV: pari
PRIPOMOČKI: fižolčki
NAMEN: več, manj, enako mnogo
Učitelj na mizi oblikuje 3 kupčke fižolčkov, link kock, bonbonov ali žetonov. Kupčki naj bodo že na videz različnih velikosti. Otroci na oko ocenijo, v katerem kupčku je največ oziroma najmanj fižolčkov. Večkrat ponovimo. Kupčke oblikujejo tudi učenci. 

106. POIŠČIMO SVOJO SKUPINO
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: znaki na vrvici
NAMEN: prirejanje, več, manj, enako mnogo
Otrokom razdelimo znake s simbolom, ki si ga obesijo okoli vratu. Dobro si ogledajo simbole, ki jih nosijo sošolci in se z njimi združijo v skupine glede na to, kaj spada skupaj (sadje, zelenjava, živali, igrače...). Skupine imajo od 2 do 5 članov. Ko so sestavljene vse skupine, jih otroci primerjajo med seboj po številu. 

107. SADNO DREVJE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: slike dreves s plodovi
NAMEN: več, manj, enako
Na tablo narišemo dve različni drevesi. Nanje pritrdimo različno število plodov (npr. jabolk). Otroci pokažejo drevo, na katerem je več/manj jabolk. Dodajo toliko jabolk, da jih bo na obeh drevesih enakih. Narišemo še trtje drevo in število plodov uredimo tako, da narašča od leve proti desni. 

108. NEVARNA SEDMICA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: učenje poštevanke, krepitev koncentracije
Igralci se posedejo v krog in prvi začne igro s številko 1. Igralec na desni nadaljuje zaporedje s številko 2. V isti smeri nadaljujemo igro, pri čemer številke, ki vsebuje 7 ali so deljive s 7, zamenjamo z vzklikom “Opa!”
Čez nekaj časa lahko igri spremenimo pravila in številko 7 nadomestimo z drugo.

109.STONOGICA MAROGICA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: vrstilni števniki

Učenci prosto tekajo po prostoru. Ko učitelj reče združitev, se učenci postavijo v vrsto. Vsak glasno pove, kateri po vrsti je.

110.POBIRANJE PREDMETOV
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: kamenčki, rutke, pladenj
NAMEN: orientacija v prostoru
Učiteljica v prostoru pripravi tekmovalne steze, na katere položimo kamenčke v enakomernih razdaljah. Vsak učenec, ki mu učitelj z ruto zaveže oči, naj ima tudi pladenj, ki ga pusti na startu. Učenci nosijo na pladenj vsak kamenček posebej. Ostali učenci pa pobiralca z zavezanimi očmi usmerjajo s klici 'levo-desno, naprej-nazaj'. Zmaga tisti učenec, ki prvi na svoji tekmovalni stezi pobere vse kamenčke.

111.KDO SEM?
ŠT. IGRALCEV: manjše skupine
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: geometrijski liki, telesa in črte
Učenci se radelijo v manjše skupine. Vsaka skupina mora gibalno predstaviti geometrijski lik, geometrijsko telo ali črto. Ostale skupine po predstavitvi opisujejo, kaj so videle, ter poimenujejo vrsto lika, telesa, črte.

112.PO VELIKOSTI
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: baloni
NAMEN: števila do 20
Učitelj vsakemu učencu da en balon, na katerem so napisana števila od 0 do 20. Učenci se prosto gibljejo po prostoru in si podajajo balone. Njihovo gibanje in sodelovanje lahko spodbujamo z različno glasbo. Ko glasba utihne, naj vsak otrok zadrži en balon. Njihova naloga je, da se z baloni razporedijo po velikosti števil, ki so zapisana na balonih.

113.PREDHODNIK - NASLEDNIK
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: baloni
NAMEN: števila do 20
Učitelj vsakemu učencu da en balon, na katerih so napisana števila od 0 do 20. Učenci se prosto gibljejo po razredu in si podajajo balone. Njihovo gibanje in sodelovanje lahko spodbujamo z različno glasbo. Ko glasba utihne, naj vsak otrok zadrži en balon. Učitelj imenuje neko število. Učenec, ki ima balon z imenovanim številom, ter predhodnik in naslednik tega števila, se postavijo na določeno mesto v razredu. Učitelj prižge glasbo in igro nadaljujejo vsi učenci.

114.VEČJE, MANJŠE, JE ENAKO
ŠT. IGRALCEV: trojke
PRIPOMOČKI: kartončki s števili 0 - 20
NAMEN: števila do 20
Učenci se razdelijo v trojke. Dva učenca imata vsak po 21 kartončkov, na katerih so števila od 0 do 20. Učenca naj stojita dovolj narazen in sočasno dvigujeta v zrak izbrano število. Tretji učenec pa gibno predstavi ustrezen znak in s tem določi razmerje med podanima številoma.

115.ROKE, NOGE GOR
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: računanje do 20
Učenci se prosto premikajo po prostoru. Ko učitelj da dogovorjen znak, se učenci ustavijo. Učitelj pokaže karton, na katerem je zapisan račun seštevanja ali odštevanja z rezultatom 0, 1, 2, 3, 4. Učitelj počaka, da učenci račun izračunajo in na učiteljev vzklik: 'Roke, noge gor!' se učenci uležejo na hrbet in dvignejo toliko rok in nog, kolikor znaša rezultat.

116.NAJDI PAR
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: kartončki s števili 0 - 20
NAMEN: računanje do 20
Učenci se posedejo v krog. Učitelj učencem razdeli kartončke, na katerih so števila 0 do 20. Vsak učenec dobi en kartonček o do 20. Učitelj pred tablo pove eno število, učenci vstanejo in poskušajo najti sošolca s katerim bodo lahko sestavili račun, katerega rezultat bo število, ki ga je povedal učitelj. Pari, ki tvorijo ustrezen račun, se primejo za roke.

117.PLUS ALI MINUS
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: računi
NAMEN: računanje do 20
Učenci so razvrščeni po prostoru. Učitelj na kartonih kaže račune, pri katerih je nekdo izbrisal znak plus ali minus. Učenci morajo ugotoviti, za katero računsko operacijo gre. Če manjka minus, naj se uležejo na tla; če manjka plus, naj stojijo vzravnano z nogami skupaj, roke pa odročijo pravokotno na telo.

118.DESETIŠKE ENOTE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: kartončki s števili
NAMEN: števila do 100
Vsak učenec ima na listu papirja napisano število. Njihova naloga je, da počepnejo, ko učiteljica pove trditev, ki se nanaša na njihovo število:
-          Število ima 2 desetici
-          Število ima 7 enic
-          Število nima stotic
-          Število ima več kot 8 desetic
-          Število ima več enic kot desetic
-         

119.SPOMIN
ŠT. IGRALCEV: skupine po 6
PRIPOMOČKI: spomin – pari račun in rezultat
NAMEN: računanje
Učenci se razdelijo v skupine po 6. Igrajo prirejeno igro spomin. Na karticah imajo napisane rezultate in njihove račune. Učenec mora rezultatu poiskati račun oziroma računu rezultat.

120.KOSILO
ŠT. IGRALCEV: trojke
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: kombinatorika
Učence razdelimo v skupine po 3. Naloga vsake skupine je, da poiščejo vse možne kombinacije v kakšnem vrstnem redu lahko gredo na kosilo. Kdo bo prvi v vrsti, kdo bo drugi in kdo bo tretji. Na koncu primerjajo rezultate. 

121.DA - NE
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: odnosi med predmeti
Učenci se ob glasbi gibljejo po prostoru. Pred začetkom dejavnosti se dogovorimo za znake za odgovor da (npr. stopijo na stol, dvignejo roke…) in za odgovor ne (npr. počepnejo, se sklonijo …). Učiteljeva naloga pa je, da postavlja različne trditve (npr. Tabla je težja od plastenke. Svinčnik je daljši od letala. ), učenci pa odgovarjajo tako, da zavzamejo dogovorjeni znak za odgovor. 

122.IZMENJAVA PROSTOROV
ŠT. IGRALCEV: eden
PRIPOMOČKI: kamenčki
NAMEN: miselna
To miselno igro se lahko igramo tudi sami. Vzamemo šest kamenčkov, tri svetle in tri temne. Potem narišimo v pesek, ali na tablo drugega ob drugem sedem polj. V leva tri polja pridejo svetli kamni, v desna pa temni. Srednje polje ostane prazno. Zdaj morajo kamni zamenjati mesta, tako da bodo na koncu temni kamni na levi in svetli na desni strani. Pri tem smeš vedno kamen premakniti za eno mesto naprej ali nazaj in preskočiti samo en kamen. Če je to zate preveč enostavno, se lahko igraš isto igro tudi z osmimi kamni in sprejmeš strožja pravila. Tako lahko določiš, da moraš vedno potegniti izmenično enkrat svetel enkrat temen kamen, preskočiš pa lahko samo kamne drugačne barve.

123.KAJ IMAJO SKUPNEGA?
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: /
NAMEN: skupne lastnosti

Otroci sedijo v krogu. Eden izmed otrok hodi po sredi kroga od enega do drugega otroka in govori »imaš« ali »nimaš«. V mislih ima npr. očala, uhane, modre oči ipd. Otroci po končanem obhodu skušajo ugotoviti, na katero skupno stvar ali lastnost je mislil otrok v sredini. Otrok, ki pravilno ugane, kaj je mislil tisti v sredini, pride sam v sredino kroga.

124.OBISK
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: barvne krede
NAMEN: barve

Na tla narišemo barvne hišice. V teh hišicah stanujejo otroci. Ti se med seboj obiskujejo. Otroci morajo potrkati, pozdraviti in povedati kaj želijo. Igro vodi voditelj tako, da pripoveduje: 'Otrok iz rumene hišice gre na obisk k otroku v modri hišici.'

125. ŽABICA
ŠT. IGRALCEV: poljubno
PRIPOMOČKI: pesmica
NAMEN: števila do 10
Krog. Deklamiramo prvo kitico pesmice.
Žaba, žaba, žabica,
kje je tvoja babica?

Moja babica Žabeta
iz kalužnic venčke spleta.

Ko pa venčke naredi,
jih prešteje en, dva, tri.

Vprašanje zastavi polovica otrok, druga skupina pa jim odgovori. Nato vodja igre pove še zadnja dva verza. Po besedah 'jih prešteje' umolkne in pokaže otrokom določeno število prstov ali list z napisanim številom. Otrok, ki ga z gibom določi, bo prste glasno preštel oziroma bo štel do toliko, kot je napisano na listu.


1 komentar: