nedelja, 28. januar 2018

UČENJE ŠTEVIL DO 100

Kako na bolj zanimiv način učencem približati učenje števil do 100. Nekaj idej.

 Ugani kdo? Uporabimo podlago za igro Ugani kdo in namesto sličic vstavimo števila. Učenca se nato sprašujeta. Ali ima 5 desetic? Ali ima 7 enic? Ali je večje od ...?

 Prikockaj do 100. Vsak igralec dobi podlago. V paru pa dobita kocko. Izmenično mečeta kocko ter pobarvata ali prečrtata toliko kvadratkov, kot sta dobila pik na kocki. Kdo prej pride do 100?

 Štej naprej. Učenec vrže dve kocki. Sestavi število in ga zapiše v krogec na UL. Nato pa zapiše še naslednja štiri števila, ki sledijo dobljenemu številu.

 Katero število manjka v stotičnem kvadratu? Učenec dobi pred seboj stotični kvadrat, na katerem pa nekaj števil manjka. Izpiše tista števila, ki manjkajo. Lahko damo tudi nalogo, da izpiše le manjkajoča števila, ki imajo npr. 5 desetic ali 7 enic ...

 Katero število manjka? Učenec ugotovi katero število manjka na kartončku. Zaporedje števil zapiše v zvezek.

 Bingo. Učiteljica iz vrečke vleče števila do 100 ter jih poimenuje. Učenci z žetončki pokrivajo števila. Kdo prvi pokrije vsa števila?


 Poišči število. Na kazalkah so zapisane naloge orientacije v stotičnem kvadratu. Učenec prebere navodilo in pove katero število mora najti. Na koncu to število še poišče na stotičnem kvadratu. 

 Izrezali smo. Na kartončku je narisan poljuben pentomin ter zapisana ena številka. Učenec mora poiskati števila, ki pridejo na dana polja. 

 Katero število manjka? Na predlogi manjkajo števila. Katera?

 Sladoled. Uredi števila na kepicah sladoleda po velikosti.       

 Uredi števila. Uredi dana števila po velikosti.         


                1 komentar: