nedelja, 28. januar 2018

LETNI ČASI, MESECI IN ZNAČILNOSTI

Pri spoznavanju okolja smo utrjevali snov o letnih časih ter mesecih. V skupinah so tako morali učenci prirediti vsakemu letnemu času pripadajoče mesece ter vsakemu mesecu nato še dano značilnost. Na koncu so svoje izbire morali tudi utemeljiti. 1 komentar: