nedelja, 21. februar 2016

SPODBUJANJE UČENJA BRANJA

Učence lahko spodbujamo k branju oziroma prepoznavanju besed tudi tako, da imamo po razredu razstavljene slikopise, imena predmetov, imena dežurnih učencev, razredna pravila, rojstne dneve...

Bralna košarica: Učencem damo v bralnem kotičku na razpolago slikopise, bralne liste, ki naj bodo različnih težavnostnih stopenj. V bralnem kotičku imejmo na razpolago tudi slike za opis, na katerih je veliko dogajanja. Razstavimo slikanice z velikimi tiskanimi črkami. Otroške revije Zmajček in Ciciban.

Na sprehodih opazujmo napise. Tudi že manjši otroci znajo prebrati napise trgovin, prometne znake ... Gre za globalno branje, kjer si učenec zapomni celo besedo, kljub temu, da še ne prepozna posameznih črk. 

Igramo se lahko tudi preproste igrice:
1. Spomin - Na enem kartončku je sličica, na drugem pa beseda za to sličico in to predstavlja par, ki ga mora učenec poiskati. 
2. Iščemo A-je - Učenec hodi po razredu s košarico in išče predmete, ki vsebujejo glas A. Predmete (do 3) prinese na zbirno mesto in med kartončki na mizi poišče besedo za njegov predmet. Naredi par beseda - predmet.
3. Abecedna knjiga - Na vsaki strani 'knjige' naj bo ena črka. Učenec vanjo lepi sličice, ki imajo dani glas, pišejo besede z danim glasom; iz črt sestavljajo črke ... Lahko ima vsak učenec svojo abecedno knjigo ali pa je velika razredna knjiga, ki jo lahko izpopolnjujejo vsi učenci. Na razpolago naj imajo tudi večjo količino sličic iz reklamnega materiala, ki jih lahko uporabijo.
4. Razredne zgodbe - Učenec dobi besedo, v kateri manjkajo črke. Dopolni besedo. Uporabi besedo v povedi. Nato pa skupaj sestavijo zgodbo. Učiteljica ali učenec, ki že zna pisati zgodbo zapiše, učenci pa jo ilustrirajo. Zgodbe so nato na razpolago v bralnem kotičku. 
5. Lačni krokodil - Igramo enako kot vislice, le da so stopnice do krokodiljih ust. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar