ponedeljek, 25. december 2017

UTRJUJEMO SNOV

Pred ocenjevanjem znanja spoznavanja okolja, velikokrat uro namenim preverjanju in utrjevanju znanja. Na kartončke napišem vprašanja, ki bodo v večini primerov zajeta tudi v ocenjevanje. Na mizo razprostrem kartončke tako, da se vprašanj ne vidi. Učence razdelim v skupine po 4-5. Eden izmed skupine gre po kartonček na mizo ter ga prebere svoji skupini. Skupina skupaj oblikuje odgovor, s katerim se morajo vsi strinjati. Nato pa vsi člani skupine odgovor zapišejo v zvezek. Šele, ko imajo vsi zapisan odgovor, gre lahko naslednji član po vprašanje. Tako tudi učenci, ki se niso nič učili, nekaj odnesejo od utrjevanja in si zapomnijo vsaj del snovi. Če zmanjka vprašanj na mizi, jih vzamejo na mizah drugih skupin.
Večinoma v 30 minutah rešijo več kot 20 vprašanj, saj znanje kar vre iz njih. V kolikor ne vedo odgovora, vedno lahko pogledajo v zvezek ali učbenik. K temu jih ne spodbujam, ampak želim, da sami najdejo to rešitev in se naučijo iskati informacije. V višjih razredih jim lahko damo na razpolago tudi računalnik za iskanje informacij. 
Tak način dela lahko uporabimo tudi za osvajanje nove snovi, saj so pri tem učenci aktivni udeleženci v procesu učenja, ne le poslušalci. 


Ni komentarjev:

Objavite komentar