nedelja, 06. avgust 2017

S ČRKAMI NA POT

Tole je pa potekalo kar celotno dopoldne oziroma potem še teden kasneje, ker nam vseh nalog ni uspelo rešiti in so bile tako zanimive, da so učenci želeli ponovitev. Ker proti koncu prvega razreda učenci znajo že veliko, smo pouk popestrili tako, da smo preverili koliko že znamo. Na tak zabaven način. Vsak učenec je dobil list Z 9 okenčki (toliko je bilo različnih nalog). Vsaka naloga je imela svoje ime, kar je bilo zapisano na postajah in tudi v njihovih okenčkih na listih. Ko so opravili neko nalogo, so lahko prešli na drugo, a so morali rešitev prej pokazati/zapisati učitelju, ki jim je dal štampiljko v ustrezen okenček. Na posamezni postaji so bili po 3 učenci hkrati. 
Naloge: 

BRANJE - Učenec je dobil v kuverti 8 sličic in 9 povedi (sličice in povedi niso moje, so povzete po eni od učiteljic). Povedi prebere in jih pravilno razvrsti k sličicam. Poved, ki mu ostane, prepiše v zvezek. 


PIŠEM - Na mizi je na A3 formatu natisnjena slika, ki ima zelo veliko elementov. Učenec zapiše v zvezek čim več besed za sličice, ki jih vidi na plakatu. 


POKRIVANKA - Na voljo so 4 predloge (2 različni težavnostni stopnji). Učenec izbere eno predlogo in ustrezno posodico s pokrovčki, na katerih so prve črke za sličice, ki so na predlogi. Sličico glaskuje, poimenuje prvi glas in na njo položi pokrovček s pravo črko. 
POTUJ - Na sliki je igralno polje. Na posameznem polju so črke. Učenec vrže kocko in premakne svojo figurico za toliko polj naprej, kot je vrgel. Prebere črko na polju, kjer se je ustavil. V zvezek zapiše besedo na dano črko. Kdo prvi pride na cilj?DOMINE - To igro pa mi je posredovala učiteljica Urška L.Ž. Malo sem jo priredila, a v principu se igra igro domine. Učenci sestavljajo dve sličice z istim prvim glasom ali sličico in prvo črko ali sličico in besedo, ki se začne na isti prvi glas. Učenec poskuša sestaviti čim daljšo kačo. Domine pa so obrnjene tako, da jih vidi.


SKRIVNE BESEDE - Na kartončkih so besede, ki so sestavljene iz 5 črk. Namesto črk pa so narisane besede. Prvo črko vsake besede mora napisati pod sličico. Ko prebere besedo, ugotovi katera beseda se je skrivala in jo zapiše v zvezek. Kartončki so plastificirani, tako da so lahko pisali po njih s flomastri. 


SPOMIN - Igrali smo se ko igro spomin. Par je sestavljala sličica in pa zadnja črka besede. Na koncu jim je ena sličica ostala in besedo so morali zapisati. To je bila rešitev naloge. Igra je potekala hitreje, če so sličice in črke videli. 


BESEDNA KAČA - Na igralnem polju je v vsakem prostorčku zapisana beseda. Učenec vrže kocko in se pomakne za toliko prostorčkov naprej, kolikor je dobil pik. Na prostorčku, kjer se ustavi, prebere besedo, jo uporabi v povedi in poved zapiše v zvezek. 


SESTAVI BESEDO - Učenec iz škatle vzame sklop črk. Le te sestavi v smiselno besedo. nad besedo je tudi sličico, tako da si lahko pomaga tudi z njo. Ko sestavi besedo, jo prebere in zapiše v zvezek. 

 Takole pa smo imeli urejeno učilnico po kotičkih.1 komentar: