ponedeljek, 16. marec 2015

IŠČEMO BESEDE NA ...

ŠT. IGRALCEV: poljubno, pari ali trojke
PRIPOMOČKI: listi na katere napišemo črke
NAMEN: urjenje besednega zaklada
V paru ali trojki dobijo učenci list papirja na katerem je črka. Njihova naloga je, da na list narišejo ali napišejo čim več besed, ki se začnejo na dano črko. Liste razstavimo in jih lahko kasneje tudi dopolnjujemo.1 komentar: